Bez povreda, sa puno elana idemo u Rusiju!

Image

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u odliènoj atmosferi doèekuje susret sa Rusijom. Tokom dana, svi izabranici selektora Halida Demiroviæa trebali bi se naæi u Sarajevu…
Juèer su u Sarajevo stigli reprezentativci Bosne i Hercegovine, dok se danas oèekuje dolazak Nikole Prcea, Muhameda Toromanoviæa, Eldina Hajdareviæa, Darka Martinoviæa i Branislava Obradoviæa. Sva petorica rukometaša, na svu sreæu, izostala su mahom zbog obaveza u klubovima i neredovnim vazdušnim linijama za Sarajevo, odnosno ni jedan igraè nije u Sarajevo stigao povrijeðen.

Jako je dobra vijest za nas da su svi igraèi došli zdravi i svi su u odliènoj formi, tako da na Ruse idemo prepuni motiva i elana. Tokom dana oèekujemo dolazak preostale petorice rukometaša i tada æe selektor Halid Demiroviæ na raspolaganju imati kompletan tim”, kazao je Mirza Muzuroviæ, direktor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Na¾alost, BiH bi bila mnogo jaèa u sluèaju da je Vijeæe ministara dalo Bojanu Skoki dr¾avljanstvo i tako omoguæilo ovom vrsnom rukometašu da nastupa u dresu dr¾ave koju je odabrao – Bosne i Hercegovine.

Meðutim, šta je tu je, politika i politièari vrlo su rijetko u našoj zemlji bili na strani sporta i sportista. Ostaje nam se nadati da æe nadle¾ne institucije popraviti svoju grešku, te Skoki omoguæiti nastup za BiH.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas æe obaviti dva treninga u Sarajevu, a kompletna bh. selekcija, zajedno sa struènim štabom i èelnicima Rukometnog saveza, u 13:30 sati danas æe na groblju “Bare” prisustvovati sahrani rukometne legende Memnuna Id¾akoviæa, koji je u subotu preminuo u 66. godini ¾ivota.

sportsport.ba