FIFA zabranila fudbalskoj reprezentaciji RS prijateljske utakmice

ImageIako se mjesecima najavljivala, pravio se popis igraèa, tra¾ili suparnici, fudbalska reprezentacija RS neæe igrati meðunarodne utakmice. FIFA je stavila veto, te su otpale veæ ranije dogovorene utakmice. Saznajemo da je odluka iz sjedišta FIFA -e rastu¾ila èelnike FSRS. Iz entitetskog saveza najavljuju da æe, ipak selekcija RS igrati utakmice, makar unutar BiH. NSBiH je bio voljan dati dozvolu za nastup izvan BiH, ali je FIFA, vodeæi raèuna o "osjetljivoj" situaciji u BiH, stavila veto i dala do znanja da priznaje samo fudbalsku reprezentaciju BiH. Inaèe, selektor reprezentacije RS je Borèe Sredojeviæ, prvi pomoænik Miroslava Bla¾eviæa. U RS su ponosni na uspjeh selekcije Bosanske Gradiške, koja je trijumfovala na kvalifikacijskom turniru Regija u Nišu, te tako izborila uèešæe iduæe godine na Evropskom kupu Regija.

san.ba