Nogometni klubovi duguju 8,5 miliona KM poreza

ImageNogometni klubovi iz Premijer lige BiH i NS BiH duguju ukupno 10,6 miliona KM poreza, saopæeno nam je iz Porezne uprave FBiH.

Manji dio je dug Saveza, koji s kamatama iznosi 2,1 milion KM, dok nogometni klubovi sa kamatama i prekršajnim kaznama iznose 8,5 miliona KM i to su trenutno najveæi problemi s kojima se ova institucija susreæe kada su sportski kolektivi u pitanju.

Iako su klubovi u BiH registrirani kao udru¾enja graðana, odnosno kao neprofitne organizacije koje nisu obavezne plaæati porez na dobit, ipak moraju plaæati porez na plaæu za zaposlene, ali i porez na doprinose.

U klubovima se vrti dosta novca, a to potvrðuju višemilionski dugovi. Dio novca u klubovima je od sponzora, dio od transfera, od kojih je u KS potrebno izdvojiti 15 posto poreza. Igraèi koji nastupaju van BiH takoðer su obavezni platiti porez na dobit, koji se odnosi na fizièka lica.

Meðutim, da sistem naplate ne funkcionira najbolje dokazuju i potra¾ivanja od klubova.

Zbog toga je Porezna uprava pokrenula postupke prinudne naplate, ali klubovi imaju moguænost dogovora ili plaæanja na rate. Poreznici napominju da redovno kontroliraju i rukometne i košarkaške klubove, te druge saveze.

Treba takoðer napomenuti da se potra¾ivanja odnose samo na klubove iz FBiH, jer je samo na tom prostoru nadle¾na Porezna uprava FBiH, što znaèi da su potra¾ivanja u cijeloj dr¾avi puno veæa.

avaz.ba/AS