Zaprijetili Sergeju Barbarezu

ImageU NSBiH baš nemaju mjeru. Pojedinci u vrhu Saveza, razmišljali su kako sankcionisati Sergeja Barbareza, nakon što je bivši kapiten reprezentacije u "Sanu" izjavio "Kako sa ovim ljudima naš fudbal ne mo¾e naprijed!" Oèito su Sergejove rijeèi pogodile prozvane, te nakon što su ga kojekakvim radnjama prijevremeno udaljili od reprezentacije, ¾ele mu i usta zaèepiti. Premda niko nema te hrabosti i javno odgovoriti Barbarezu, saznali smo da su neki razmišljali da mu uskrate školovanje u Centru za edukaciju trenera, èiji je Barbarez polaznik. U Centru istièu zahvalnost i zadovoljstvo Barbarezu što je izabrao školovanje u BiH, umjesto u Njemaèkom, èime je ovaj Centar dobio na te¾ini, a pojedini anonimusi, osvetnici i mešetari najradije bi da Sergeju onemoguæe školovanje. Sreæom, njihov pješèani sat curi, a dolazi vrijeme Barbareza i njegove generacije. On je predodreðen da jednog dana ponovo bude u reprezentaciji. Kao selektor, ali, kako je sam rekao, u boljem okru¾enju.

san.ba