Pokret Dosta podržava proteste, ali nije organizator

Image

Saopštenje za javnost!

 

 

22-05-2008

 

Pokret DOSTA! ovim saopštenjem ¾eli obavijestiti sve medijske kuæe, a naroèito FTV i TV ALFA, da Pokret DOSTA! ne organizuje sutrašnje proteste ispred NS BiH! Pokret DOSTA! se pridru¾io zajednièkoj akciji navijaèkih skupina i Omladinskog Pokreta za bolju BiH i stojimo iza naših rijeèi! Molimo sve novinare da pa¾ljivo proèitaju saopštenja i objektivno prenose ono što piše u njima. Pokret DOSTA! nikad nije preuzimao nièije akcije i uvijek smo spremni odati priznanje onima koji hrabro stanu u borbi za bolje sutra svih nas. Ovim saopštenjem se obraæamo i svim navijaèkim skupinama, svim navijaèima i svim graðanima da jasno objasnimo da mi nismo ni na koji naèin prisvojili sutrašnje proteste i da ono što je bilo na vijestima ne odra¾ava naš stav nego je pogrešno prenošenje našeg saopštenja! Sutra dolazimo na protest i podr¾avamo ovu akciju! Svim novinarima prosljeðujemo linkove saopštenja navijaèkih skupina i zahtjevamo od njih da objektivno i fer citiraju saopštenja i sve što se dešava na protestima. Mo¾da je ovo i bio nenamjeran propust, ali je

Pokretu DOSTA! nanio veliku štetu upravo zbog naših odliènih odnosa sa svim navijaèkim skupinama. Nije nam potreban publicitet i nikad nikoga nismo omalo¾avali. Odajemo priznanje svim navijaèkim skupinama i udru¾enjima koja su se okupila oko sutrašnjeg protesta i vidimo se sutra pred zgradom NS BiH.

 

Zajedno do konaène pobjede!

 

Pokret DOSTA!