Skoko bez pasoša, ne igra protiv Rusa!

ImageBojan Skoko, sjajni rukometaš i pored velike ¾ele neæe moæi igrati za Bosnu i Hercegovinu na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, protiv Rusije 29. oktobra u Moskvi, te 1. novembra u meèu sa Farskim Ostrvima.

Selektor Halid Demiroviæ neæe moæi raèunati na njega, jer ni na današnjoj sjednici Vijeæa ministara BiH nije razmatrana dodijela dr¾avljanstva za èetvero vrhunskih sportista koji ispunjavaju sve uslove kako bi dobili pasoš BiH i nastupali za našu zemlju.

Špiriæ tvrdi da „niko“ ne blokira dodijelu dr¾avljanstava
Na pitanje ko blokira dodijelu dr¾avljanstava za Skoku, izvanrednog košarkaškog centra Lance Williamsa, talentovanog fudbalera Damira Rovèanina, i prvakinju Evrope u sportskom plesu Maju Maretiæ – Tiro, predsjedavajuæi Vijeæa ministara BiH Nikola Špiriæ, poslije današnje sjednice na press konferenciji, odgovorio je:

„Niko u Savjetu ministara ne blokira dodijelu dr¾avljanstava za sportiste!“

Niko?! A, oni veæ mjesecima èekaju da postanu dr¾avljani BiH kako bi mogli nastupati za našu zemlju. Kako je moguæe da „niko“ ne blokira, ukoliko prema sadašnjem Zakona o dodijeli dr¾avljanstva BiH, to jeste njegovom èlanu 13, ispunjavaju sve uslove, predali su još prije pola godine svu potrebnu dokumentaciju, a ministarstvo civilnih poslova preporuèilo Vijeæu ministara da ih primi meðu dr¾avljane BiH?!

Premijerova bezobrazna poreðenja
„Nisam ja selektor da odreðujem ko æe igrati“, kazao je još Špiriæ na pomenutoj press konferenciji, te nastavio prièati tipiènim politièkim rijeènikom kao da su baš on i današnji ministri „sveci“:

„Sada plaæamo ceh zbog ranije olako dodijeljivanih dr¾avljanstva BiH. Radimo i nove kriterije za dodijeljivanje dr¾avljanstava…“

Posljednje izjave Špiriæa su u najmanju ruku bezobrazne! Porediti èetvero vrhunskih sportista sa onima kojima danas dr¾ava oduzima ranije lako dodijeljenja dr¾avljanstva je paradoks!

Zašto šute bošnjaèki ministri?
Oèito, Špiriæu i njegovoj stranci koja ga je i „lansirala“ na mjesto predsjedavajuæeg Vijeæa ministara nije stalo do bh. sporta. Naprotiv, sudeæi prema Špiriæevim postupcima, odgovorima, to jeste poreðenjima vrhunskih sportista sa „onima“ za koje tvrde „da ugro¾avaju nacionalnu sigurnost BiH“, ¾elja mu je unazaditi naš sport, uništiti ga, ne dozvoliti mu da napreduje! On i mnogi politièari iz manjeg bh. entiteta ni ne navijaju za BiH, ma šta kao politièati prièali u datom momentu.

Meðutim, šta je sa bošnjaèkim ministrima u Vijeæu ministara BiH koji se po medijima „pušu“ kako su velike patriote, mnogi od njih i dolaze na utakmice naših reprezentacija. Dolaze, kako bi se slikali po utakmicama i kod napaæenog naroda prikupljali politièke poene!

Pa, zar Tarik Sadoviæ, ministar sigurnosti u Vijeæu ministara, Selmo Cikotiæ, ministar odbrane, Safet Haliloviæ, ministar za ljudska prava i izbjeglice ne mogu, ili mo¾da ne smiju reæi Špiriæu, da ponovo na Dnevni red uvrsti taèku o dodijeli dr¾avljanstava za 13 osoba koje ispuljavaju sve uslove, a meðu kojima je i èetvero sportista.
Od Haliloviæa, ne treba previše oèekivati, jer je on u najmanju ruku Špiriæev „pandam“ po ovom pitanju! Ministar „100 posto za BiH“ je kriv što 23. jula ove godine èetvero sjajnih sportista nije dobilo dr¾avljanstva, kada se ovo pitanje ranije našlo na Dnevnom redu Vijeæa ministara. Haliloviæ je tada zatra¾io da se prolongira dodjela dr¾avljanstava Skoki, Williamsu, Rovèaninu i Maretiæ – Tiro, te tra¾io dodatna objašnjenja o njihovom potencijalnom doprinosu za dr¾avu BiH? I ta prepreka je rješena jer je Sredoje Noviæ, ministar civilnih poslova odmah nakom te sjednice poslao dodatna pojašnjena u kojima je navedeno kako su potrebni našoj dr¾avi, ali od tada do danas Špiriæ ovu taèku Dnevnog reda ne ¾eli uvrstiti na sjednicu Vijeæa ministara!

Agonija se nastavlja
Bošnjaèki ministri, baš kao i hrvatski, i gluhi i nijemi za sport?! Ni Haliloviæev „100 posto BiH kolega“, Sven Alkalaj, ministar vanjskih poslova ništa ne prièa, a i kada „nešto i prièa“ u javnosti sport nikada ne pominje. Puna su mu usta kako uspješno promoviše dr¾avu u svijetu. Ma, milioni Alkalajovih govora i putovanja po kugli zemaljskoj, plaæeni iz d¾epova dr¾avljana BiH, ne mogu pronijeti slavu jedne dr¾ave, kao što to mogu uèiniti sportisti.

Mo¾da je vrijeme da ministre iz Vijeæa ministara, stanaèki „šefovi“ malo „uhvate za uho“ i narede im da nešto urade korisno, pa da veæ naredne sedmice èetvero vrhusnki sportista dobije dr¾avljanstvo BiH i naš sport bude jaèi, nego je danas?!

No, ni nakon današnje sjednice nije izvjesno do kada æe trajati agonija èetvero ljudi koji ¾ele uèiniti nešto dobro za dr¾avu, a zbog samovolje i tvrdoglavosti njenog premijera i ministara nisu u moguænosti pomoæi sportu Bosne i Hercegovine…

Do kada li æe èekati Pierson?
Košarkašice Detroit Shocka osvojile su naslov prvakinja WNBA lige, a prsten je uzela i moguæa buduæa reprezentativka BiH, Planette Pierson. Ova Amerikanka, pregovaraèkom sposobnošæu ljudi koji vode našu ¾ensku košarku, odluèila je nastupati za našu zemlju. Njen predmet još nije ni stigao na Vijeæe ministara, jer potrebne su silne potvrde da bi se ispunili administrativni kriteriji za dodijelu bh. dr¾avljatva. Pitanje je do kada li æe Pierson èekati, kada èetvero sportista koji ispunjavaju sve uslove i èija je dokumentacija kompletirana, mjesecima stoji „u ladici“ kod Špiriæa?

sportsport.ba