Sa ovim ljudima naš nogomet ne može naprijed

ImageOn je bio i ostao sportska i ljudska velièina. Planetarna zvjezda, koja je ostavila neizbrisiv trag u bh. i njemaèkom nogometu. Posebnu te¾inu njegovoj impresivnoj karijeru daje èinjenica da je bio prvi strijelac Bundeslige, od svih stranaca odigrao je najviše utakmica u Bundesligi. U BiH je ostao upamæen kao kapiten reprezentacije, ljubimac navijaèa, auroitet, osoba sa èvrstim karakterom i jasnim stavom. O Sergeju Barbarezu je rijeè. Sergej je danas, nakon skoro dvadesetak godina, ponovo u klupi, starta od nule. Iako je mogao trenersku školu pohaðati u Njemaèkoj, Sergej se odluèio za bh. Centar za edukaciju trenera, kojim rukovodi prof. Munir Taloviæ, a njgeov "zaštitni" znak je Haris Jaganjac, prijeratni talentirani veznjak Sarajeva.

– Krenuo sam najprije na seminar za "B" licencu. Veæ nakon prvog semestra shvatio sam da je trenerski posao moje opredjeljenje. Upisao sam i "A" program, a veæ u prvom terminu pripremat æu se za Profi licencu. Imao sam prilike upoznati njemaèku školu, ali tvrdim da naš Centar ni po èemu ne zaostaje za njemaèkim – priznaje Barbarez, sa kojim smo razgovarali nakon pauze izmeðu dva predavanja.

 

Kako se osjeæate, kao nazvuènije ime, meðu mlaðim, ali i starijim kolegama?

– Kao i svi. Nemam, niti oèekujem privilegije. Kada je pauza, stalno gledam na sat. Ne smijem, niti ¾elim zakasniti. I kao igraè i kao trener ¾eli biti najbolji, dogurati najdalje. O tome sam snivao kada sam poèinjao igraèku karijeru, tako i sada razmišljam. Tu sam sa Franjom D¾idiæem, trenerom koji me vodio u mlaðim kategorijama Vele¾a, ali i kasnije kada sam kucao na vrata prvog tima. Osim toga, ovdje su i moji bivši saigraèi, Adnan Gušo, Gradimir Crnogorac, Adnan Osmanhod¾iæ, Admir Ad¾em, D¾enan Zaimoviæ…

 

Planirate li trenersku karijeru poèeti u Vele¾u?

– O tome sad ne razmišljam. Sve misli usmjerene su ka školovanju. Prvo diploma, potom posao. Na ¾alost, kakvo je stanje u bh. fudbali, ja se za sada ne vidim ovdje. Vjerovatno æu trenerski posao poèeti u Njemaèkoj.

 

Bilo bi idealno da vas Miroslav Æiro Bla¾eviæ pozove?

– Ne znam šta drugi misle, znam šta ja mislim…

 

Javnost bi zapljeskala ako bi se Barbarez vratio. Recimo na poziciju direktora ili menad¾era reprezentacije. Je li vas mo¾da zvao Bla¾eviæ?

– Bilo je napisa po medijima, ali Bla¾eviæ me nikad nije zvao. Mo¾da zato što se nije znalo da li æu nastaviti karijeru ili ne. Jedina je istina da nije bilo razgovora, a i da me zove, sa ovima ne ¾elim imati nikakve veze, niti ¾elim saraðivati sa njima.

 

Vi i Saša Papac ostali ste pri ranijem stavu i ne mislite se vraæati. Zašto?

– U bh. nogometu samo se selektori mijenjaju, a isti ljudi godinama sjede u foteljama, rotiraju se na svojim pozicijama. Tako je i danas. Sa ovim ljudima naš fudbal ne mo¾e naprijed.

 

 Bla¾eviæ je sa dvije pobjede sve ustalasao. Vratili su se potpisnici, navijaèi, prave se kalkulacije za SP. Iskreno, kako vam se sve ovo èini?

– Pobjede, èak i plasman na SP neæe riješiti nagomilane probleme. Kod nas je problem sistem po kojem se delegiraju ljudi u Savez. Zar trebamo sada letjeti i lebdjeti zbog dvije pobjede? Mi smo u velikom rascjepu izmeðu ¾elja i moguænosti. Mijenjamo stalno selektore, a stanje je sve gore. Znaèi nije do njih. Vi znate moj stav i ja ga ne mijenjam preko noæi. Meni je stalo da se jednog dana vratim u reprezentaciju, ali u boljem okru¾enju – izjavio je za "San" Sergej Barbarez.

S.Sinanoviæ

 

Sliškoviæ je bio šmeker

Kojeg bi bh. selektora izdvojili, od koga ste nešto nauèili?

– Selektori, po prirodi posla, nisu bitnije uticali na karijere igraèa. Sa njima smo se dru¾ili pet-šest puta godišnje. Više su mogli uèiniti na psihološkom planu. Vodili su me Mušoviæ, Had¾ibegiæ, Smajloviæ, Sliškoviæ… Baka je bio šmeker, znao je provaliti igru suparnika. Èitao je igru. I pored nekih loših pojava koje su bile prisutne u vrijeme dok je vodio tim, izdvojio bih, eto, Baku – priznao je "Ser¾injo".

 

Skibe, Pageldzdorf, Dol

Ima li neki inostrani trener, kojem ste zahvalni, koji vas je neèim fascinirao?

– Ne mogu reæi da me fascinirao, ali sam od svakog trenera nešto nauèio. Znate, kada pokupiš, pa i neki sitni detalj od desetak trenera, onda je to bogatstvo. Na neki naèin, najviše mi je pomogao Pagelzdorf, jer sam sa njim bio od èetvrte do Prve lige. I Dol je ostavio sna¾an utisak, ali je Skibe nekako najbli¾i mom shvatanju. Dosta stvari, koje sam èuo od njega, slušam ovdje na predavanjima – ka¾e Barbarez.

 

san.ba