Pripreme umobolnice zvane N/FS BiH za baraž

ImageIstorijska utakmica u Portugalu koja æe se desiti 14.11.2009. godine, uskomešala je društvo na (pre)Slatkom æošetu. Revnosni du¾nosnici našeg Saveza su napokon shvatili da je došlo vrijeme da se zasukaju rukavi i da se prione na posao. 

U toj uzavreloj radnoj atmosferi svi su zaposleni u Savezu, èlanovi IO i predsjedništva, te naš vrli sekretar Munib UšanoviÆ zvani Munja, poduzeli cijeli niz aktivnosti kako bi naša reprezentacija na stadion u Lisabonu istrèala spremna za veliki dvoboj.


Napisana su èak dva dopisa Portugalskom savezu, obavljen je jedan turistièki let do Lisabona, a usput su se posjetili i naši reprezentativci u Wolfsburgu. Tako je završena ova prenaporna radna sedmica za uposlenike Saveza.

U jednom od dopisa se tra¾ila zaštitna mre¾a na gostujuæoj tribini, a u drugom se poslalo par imena kako bi se ogradili od odgovornosti ako se šta nepredviðeno desi, jer svi znamo kako ona šaèica navijaèa, koji sebe zovu BHFanaticos, voli pravit nerede i koliko oni mrze svoju zemlju. 

Naime, iz medija smo saznali da je: "..Potparol NS BIH Slavica Pecikoza potvrdila je kako je ova institucija poslala dopis sa imenima potencijalnih izgrednika portugalskom nogometnom Savezu. Na spisku se nalazi 128 osoba od kojih je 101 dr¾avljanin BiH (prednjaèe osobe sa prebivalištima u Hercegovaèko-neretvanskom i Zenièko – dobojskom kantonu) dok su ostali veæinom dr¾avljani Srbije, Hrvatske, Švedske, Norveške i Njemaèke…"

Tako je nama koji smo "sa prebivalištem u Hercegovaèko-neretvanskom i Zenièko – dobojskom kantonu kao i onima koji su veæinom dr¾avljani Srbije, Hrvatske, Švedske, Norveške i Njemaèke", ostalo da strepimo pred sna¾nim snagama portugalskih organa reda i mira, a savez se fino ogradio pred strašnom FIFA-om i UEFA-om, jer ned'o Bog da oni nazovu. Ko æe s njima razgovarat na tim njihovim èudnim jezicima!?

Kako i koliko je naš Savez ozbiljno shvaæen od portugalske strane i o tome koliko ugleda u¾iva kod iste, govori i podatak da oni neæe postavljati nikakve zaštitne mre¾e. Ali to je veæ do njih. Mi smo svoje navijaèe prokazali, a ako nekih od tih 128 imena i nema neke veze sa neredima, neka se vade kako znaju. A zna i Savez i mi i oni da æe se ti "huligani" veæ nekako snaæi. Kao i uvijek uostalom.

Daljnje sveobuhvatne aktivnosti koje su poduzete je tapkarenje na kartama koje su dobivene od portugalskog Saveza. Time je uèinjen veliki korak ka finansijskom konsolidovanju kase Saveza jer onih 130,000 KM od prava za prenos nije dovoljno pa treba malo i te naše, inaèe prebogate, navijaèe natjerat da se solidarišu. Karte su inaèe 15 eura, dok ih lucidni šefovi iz Saveza prodaju za 25. Genijalac do genijalca.

Tako se velikom akcijom i ogromnim radnim naporom vodstva Saveza postiglo da su svi zadovoljni i da su sve ovce na broju. Savez je zadovoljan, oni na tribinama ce opet bit ostrigani kao ovce, a mrskoj UEFA-i se uvijek mogu poslati dopisi da se vidi da je sve poduzeto u sluèaju da opet ona bagra i lezihljebovici sa tribina pokušaju ukazati na tobo¾nja nedjela revnih du¾nosnika iz sva tri konstitutivna naroda.

Nama ostaje da se ugledamo na èast, trud i istinske sportske namjere savezovih uposlenika te da svako na svoj naèin, i mi, pokušamo zajebati bli¾njeg svoga. Bilo da ga bez razloga uvalimo u probleme kod policije ili tek da mu tu i tamo klepimo koju markicu kako bi se vidjelo da i mi nešto radimo, a i da ne zafali za teletine.

®ivjela nam jedna i jedina Bosna i Hercegovina.

BHF Press