Munib Ušanović pod lupom FIFA-e i UEFA-e

ImageÈelnih ljudi FIFA-e i UEFA-e u narednih nekoliko dana trebali bi doæi u "iznenadnu" posjetu NS BiH. Kako saznajemo od izvora bliskom Savezu, jedna od aktivnosti ovih èelnika bit æe i izbor generalnog sekretara NSBiH, kao i niz malverzacija, u i oko bh. nogometa.

– Ono što je sigurno da æe u narednim danima èetiri, pet, ljudi iz FIFA-e i UEFA -e doæi u Sarajevo kako bi izvidjeli situaciju. Dobro se zna da èelnici ovih asocijacija nisu zadovoljni radom našeg Saveza i da su veæ nekoliko puta izrazili nezadovoljstvo, samo što to èelni ljudi u bh. Savezu vješto prikrivaju. Koliko je FIFA razoèarana stanjem u bh. nogometu pokazuju i finansije. Svake godine se dobije izmeðu dva i dva i po miliona za razne projekte. Ove godine se to smanjilo, a za to su svakako zaslu¾ni i ljudi koji su Savez uvukli u dugove izmeðu tri i po i èetiri miliona – veli izvor blizak NSBiH.

Konkurs za Ušanoviæa

Zanimljivo æe biti kako æe èelni ljudi svjetskog i evropskog nogometa, gledati na izbor generalnog sekretara i razne "malverzacije" oko njegovog novog reizbora.

– Siguran sam da oni dolaze i zbog imenovanja generalnog sekretara. Oni su jedino u moguænosti da to stopiraju. Veæ su smanjili finansije NS BiH, a ako zaprijete da æe povuæi još neke restrikcije mislim da Ušanoviæ nema šanse ponovo da bude generalni sekretar – veli èovjek blizak Savezu.

Gdje su pare ?

Zanimljiv je i naèin na koji se došlo do duga veæeg od tri i pol miliona.

– Svake godine su FIFA-a i UEFA-a davali bh. Savezu za omladinski nogomet 600.000 KM. Gdje su i šta se radi s tim parama, to niko ne zna. Niko ne vidi da se grade neki nogometni kompleksi, a novac je pristizao. Ljudi iz FIFA-e æe sigurno i to ispitati. Da ne prièamo o projektu gdje se trebalo izgraditi 40 terena sa plastiènom travom na podruèju cijele BiH, a izgraðeno je samo 23, ili 27 da vam ne sla¾em. Niko ne zna gdje su te pare. Kakve se stvari dešavaju i kako su se dugovi nabijali to samo znaju ljudi u bh. Savezu, ali mislim da æe FIFA-a tome stati u kraj – govori naš izvor.

Dokumentacija za izbor

Posebno je zanimljivo kako je Ušanoviæ ponovo konkurisao za generalnog sekretara i uslove koje ima.

– Ma to je smiješno, to i ptice na grani znaju. Sve se prilagoðavalo njemu. Za generalnog se tra¾i sprema, nigdje ne piše ekonomski, ili pravni fakultet što bi bilo logièno, jer se radi o poslu vezanim za papirologiju i finansije. Ušanoviæ je završio politologiju, a pitanje je kako je i to završio. Da ne prièam kako je IO izašao u susret Ušanoviæu i tra¾i samo papir o neka¾njavanju, a nema veze što se protiv njega vodi krivièni postupak. Najsmješnije je od svega što se u konkursu tra¾i znanje engleskog jezika, a ako Munib zna engleski onda se u BiH prièa japanski – dodaje izvor blizak Savezu.

sportcentar.ba