BHF i Fukare Tuzla odrzale sastanak

   Danas je u Tuzli odr¾an sastanak vodja navijaèke skupine Fukare Tuzla i BHFanaticos-a. Svrha sastanka je bio dogovor o zajednièkoj podršci košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Herecegovine u kvalifikacionom susretu sa Izraelom koji se igra sutra u Tuzli.

Ovom prilikom moramo i ¾elimo istaæi fantastièno domaæinstvo vodjstva i èlanova navijaèke grupe "Fukare Tuzla". Nakon dogovora o organizaciji za sutrašnju utakmicu, Fukare su nam, kao pravi domaæini,  pokazali grad, gdje smo se i lièno uvjerili da u¾ivaju veliku podršku graðana Tuzle i da nije sluèajno što se nalaze u samom vrhu bh. tifo scene.

Smatramo da sve patriotski orjentisane navijaèke grupe, koje vole i navijaju za Bosnu i Hercegovinu, trebaju imati odrðene kodekse prema kojima se respektuje svaki onaj isto tako voli i navija za svoju zemlju – Bosnu i Hercegovinu.

"Fukare Tuzla" su pokazale da to imaju.

Sutra svi u Mejdan, ZAJEDNO DO POBJEDE!

Fukare Tuzla         BHF

Fukare Tuzla i BHFanaticosi, BOSNA I HERCEGOVINA IZNAD SVEGA!