Otvoreno pismo

Image B H F A N A T I C O S
BOSNIAN AND HERZEGOVINAN SUPPORT ARMY

ZA: Predsjednišvo F/N S BiH
Izvršni odbor N/FS BiH
Struèna trenersko tehnièka komisija N/FS BiH

OD: BHFANATICOS

VEZA: OTVORENO PISMO

16. decembar/prosinac 2007.godine

Obraæamo vam se otvorenim pismom kako bi i javnost bila upoznata i upuæena u veliki problem o kojem æe Izvršni odbor N/FS BiH razgovarati i nadamo se pozitivno odluèiti u ponedjeljak, 17.12.2007.godine.

 
Cijelokupna bh. javnost je ogorèena na rad krovne kuæe fudbala / nogometa i (ne)uspjesima naših dr¾avnih selekcija. Zato, svi mi sa pravom oèekujemo da se prije svega i konaèno za sva vremena smijeni Ahmet Pašaliæ sa svih funkcija u N/F Savezu BiH. Kompletna bh. javnost je uvjerena da je dosadašnja praksa smjenjivanja samo i iskljuèivo selektora bila samo taktika za opstanak Pašaliæa na direktorskoj funkciji. Otuda i pora¾avajuæi razultati i do sada najveæa kriza bh. fudbala. Toliko smo nazadovali da smo iz treæe jakosne grupe pali u èetvrtu, najbolji igraèi neæe da igraju za reprezentaciju (razlozi su jasni), navijaèi i kompletna javnost nije zaiteresovana za igre selekcije, dovoðenja anonimnih igraèa u reprezentaciju radi njihove dalje preprodaje itd

Nadamo se da makar nekolicina vas nije pod uticajem Ahmetovog lobija i nije sa njim u "poslovnim" vezama. Otuda i naš zahtjev da konaèno jednom za sva vremene poslušate glas bh. javnosti. Nama trebaju iskonske legende fudbala, a ne izbor po "nacionalnom kljuèu" ili partijskoj podobnosti.

Samo odluke za dobrobit bh. fudbala æe vratiti BHF i ostale navijaèe na tribine.

U suprotnom mi neæemo promijeniti NAŠ stav. Znaèi, mo¾ete nas voliti ili ne voliti, ali nas sigurno ne smijete ignorisati…

 
Ukoliko se ipak odluèite da ignorišete NAŠ STAV i zahtjev igraèa, naši najbolji reprezentativici neæe igrati u narednim kvalifikacijama, koje usput budi reèeno Vi mo¾ete zapoèeti, ali budite sigurni da ih neæete završiti!!!

Radije diskvalifikacije, nego bruka i sramota.

 

BiH do groba

 

BHF