SUBOTIĆ: NEKA U BIH NE RAČUNAJU NA MENE

ImageNeven Subotiæ, prvotimac Borusije i miljenik trenera Klopa, poruèio je selektoru naše reprezentacije Æiri Bla¾eviæu da nema potrebe dolaziti u Njemaèku jer se ne ¾eli susresti sa našom delegacijom i razgovarati o nastupu za bh. nacionalni tim.
“Veæ sam dobijao naznake da bi ljudi iz bosanskog Saveza ¾eljeli doæi u Dortmund i razgovarati samnom o mom nastupu za tu reprezentaciju. Ne ¾elim nikakvu vrstu pritiska i zbog toga ne ¾elim razgovore na tu temu”, izjavio je Subotiæ.
Selektor Bla¾eviæ samo ¾eli jednu veèeru i otvoren razgovor da zna na èemu je. Mo¾e li raèunati na Vas u buduænosti?

“I veèera je odreðena vrsta pritiska i slobodno prenesite selektoru da ne ¾elim razgovarati na temu mog nastupa za BiH. Neka me “prekri¾i” iz svih kombinacija”, decidno je rekao Subotiæ.

Nije nam odogovorio na pitanje da li je njegov izbor reprezentacija Srbije ili neka druga, ali je jedina odluka koju je za sada donio je da ne ¾eli igrati za Bosnu i Hercegovinu.

Bla¾eviæ razoèaran
Selektora naše reprezentacije “našli” smo u Koprivnici gdje je gledao utakmicu Kupa UEFA izmeðu Slaven Belupa i Arisa i saopštili mu Subotiæevu odluku.
®alostan sam sine moj, jer ne mogu shvatiti da igraèi ne ¾ele igrati za zemlju u kojoj su roðeni, domovinu svojih oèeva i djedova, ali valjda je to usud ove Bosne. Ipak, u svemu ima i jedna dobra stvar – riješene su naše dileme oko tog momka i sada kreæem u potragu za novim štoperima.”, rekao je Æiro

sportsport.ba