Barbarez: FIFA treba suspendovati NS BiH

ImageGodinama je, kao i veæina navijaèa, sanjao nastup naše nogometne reprezentacije na svjetskom ili evropskom prvenstvu. I sam je u taj put ugradio poprilièno krvi, znoja, suza… I nije doèekao.

Njegova je karijera na zalasku, od reprezentacije se oprostio, pa æe u njegovoj impresivnoj karijeri ostati vjeèni o¾iljak. O Sergeju Barbarezu, ljubimcu nacije, je rijeè. Iz Hamburga prati dešavanja na evropskoj sceni. Mogao je, a nije htio, igrati za Hrvatsku ili Njemaèku, jer su ga tadašnji selektori ove dvije selekcije, Miroslav Bla¾eviæ i Berti Foks vrbovali i zvali… – piše danas San.

Da li Vam je ¾ao što ste zaigrali za BiH?

Nikad nisam za¾alio, jer nema te cijene koja mo¾e platiti zadovoljstva i radosti koje sam imao igrajuæi za reprezentaciju. Doduše, bilo je i tamnijih strana, ali je to kao kap u moru, u odnosu na podršku, ljubav, povjerenje koje sam imao kod navijaèa. I nedavno na Koševu su mi suze potekle, mislio sam srce æe mi iskoèiti kada sam prilazio tribini, gdje su mi skandirali. Nije to la¾na skromnost, ali se ponekad pitam, èime sam to zadu¾io naše navijaèe, ka¾e Sergej u razgovoru za San.

Valjda, bespoštednom borbom u dresu BiH, gdje si ostavljao srce na terenu?

I drugi su igraèi izgarali za dr¾avni grb. U svakom sluèaju do neba sam zahvalan svim navijaèima koji me poštuju. Ne znam kako im se drugaèije zahvaliti.

Mo¾da povratkom u bh. nogomet?

Kako? ja ne vidim naèina, a opet vjerujem da kod nekih u Izvršnom odboru ima moralnih, koji æe smoæi snage, pa na sastanku u Banjoj Luci reæi; Ljudi, pa narod tra¾i promjene, ostavke, hajmo nešto uradit! Nadam se da još ima takvih.

Obzirom na jedinstvo koje vlada meðu njima, što oni manifestuju kroz jednoglasne zakljuèke sa svojih dru¾enja po Meðugorju i drugim destinacijama, teško je oèekivati "prosvjetljenje". Èini se da nam nema spasa. Ima li neko rješenje, kako izaæi iz pat pozicije?

Ima rješenje.

Koje?

Jedini naèin da se nešto radikalno promijeni jeste da FIFA suspenduje naš Savez, da nas nema godinu-dvije u kvalifikacijama, da napokon ljudi, sportski radnici, klubovi…, shvate da treba dovesti nove ljude. Ja sam uvjeren da i u BiH, ne samo u inostranstvu, ima poštenih, dokazanih, uglednih ljudi, koji bi mogli voditi Savez, biti u Izvršnom odboru. Problem je što oni nisu u "šemama" po kojim se bira i opstaje na vlasti.

Uskoro æe kvalifikacije, èujete li se sa nekim igraèima, sa kojim selektorom, sa kojim sastavom æemo doèekati Špance?

Ovi mogu, kao i protiv Azerbejd¾ana napraviti reprezentaciju kakvu ¾ele. Mi, ustvari imamo reprezentaciju koju narod ne prizna. Pokazale su to nedavne slike sa Bilinog Polja i Koševa. Èujem se sa nekim igraèima. Pojedinci misle, iako su u najboljim godinama, "zalediti" svoj status u reprezentaciji. To je pogubno i za njih, jer gube, ali momci shvataju da igranjem produ¾avaju vijek ovima koji vode naš fudbal u propast.

Nastavljate li Vi karijeru?

Ništa još ne znam. Sa Bayerom sam završio. Imam motiva da još igram, jer sam cijeli ¾ivot u fudbalu. Dok me zdravlje slu¾i, ja æu igrati, izjavio je za San Sergej Barbarez.

Legende na pozicijama

U NSBiH su na raznoraznim pozicijama proteklih godina, a neki su i danas, radili bivši istaknuti asovi, mladi i iskusni struènjaci. No, stanje se nije mijenjalo. Evo nekih trenera koji su bili selektori, ili èlanovi Struènog štaba: Mirsad Fazlagiæ, Enver Mariæ, Fuad Muzuroviæ, Enver Lugušiæ, Jasmin Divanefendiæ, Sead Gruda, D¾emaludin Mušoviæ, Mišo Smajloviæ, Ibro Zukanoviæ, Nikola Nikiæ, Faruk Had¾ibegiæ, Bla¾ Sliškoviæ, Meho Kodro, Sedin Tanoviæ…

Epizodne uloge u pojedinim selekcijama imali su; Admir Smajiæ, Šener Bajramoviæ, Nermin Had¾iahmetoviæ, Sejo Jesenkoviæ, Nermin Bukva, Ivo Ištuk, Ivo Kne¾eviæ, Husnija Arapoviæ, dok je Fahrudin Zejniloviæ, dvije godine bio selektor mediteranske reprezentacije, ali mu Savez nije organizirao niti jedno okupljanje. Istu sudbinu imao je Denijal Piriæ sa univerzitetskom selekcijom, ali je Pirija imao više sreæe, te je vodio s brda zdola sklepanu reprezentaciju protiv Azerbejd¾ana.

sportin.ba