Spašavanje generala Ušketa

 ImageSvojevremena trakavica vezana za ponovni izbor generalnog sekretara FS BiH, i nametanje da na toj funkciji i ubuduæe, ko zna do kada, ostane Munib Ušanoviæ, predratni mesar, a s poèetka rata sekretar u jednom boksaèkom klubu, nalikovala je onim televizijskim sapunicama bez kraja. Galantni Uške, kako miljeniku kavana i raèuna plaæenih na raèun Saveza tepaju u sarajevskom podzemlju, uspio je podijeliti ne samo Izvršni odbor i Predsjedništvo NS BiH, nego i zavaditi Predsjedništvo sa UEFA-om i FIFA-om.

Ušketov glavni adut u igri spreèavanja njegove smjene, povjerljive su informacije upakirane u poruku: „Ako me ne izaberete, sve æu reæi što se dešavalo u Savezu proteklih godina“! Na fonu tih prijetnji, mnogi èlanovi nogometne vlade i èlanovi Predsjedništva, poput slijepaca kada se prihvate neèijeg rukava ili drveta, bili su, i još su, spremni iæi do kraja: podr¾avati Ušanoviæa èak i onda kada je time njihov obraz doveden u pitanje!

Na ¾alost, u dr¾avi Bosni i Hercegovini, sve je moguæe i sve je plod igara, ucjena, mešetarenja, podmetanja, a kako mnogima u d¾epovima „zvone“ orasi, malo ko je spreman principijelno se boriti za pravdu i pozitivne promjene, pa i ove u Savezu, ne ¾eleæi rizikovati da mu u medijima osvane ime uz vijesti o sumnjivo zaraðenim novcima, nezakonitim radnjama i sliènim rabotama.

Krivi smo mi i Æiro

Nije nogometnim glavešinama dovoljno to što UEFA i FIFA uvjetuju davanje novaca za razvoj nogometa u BiH dok se Ušanoviæ ne skloni iz Saveza, pa i dalje potièu spomenutu trakavicu, èekajuæi valjda da meðunarodni uzvanici poènu zavrtanje ruku, raèunajuæi da oni neæe biti prvi na tapetu.

Šta je to što èelnike Saveza spreèava da uskrate povjerenje osobi koja se tereti za brojne nezakonitosti u radu „kuæe nogometa“, kao i nezakoniti utrošak više od 400.000 maraka iz blagajne FS BiH? Ne treba biti posebno pametan, pa shvatiti da su se svi u Savezu upleli u kolo interesa, da svi od nogometa predobro ¾ive, te da su spremni ¾rtvovati obraz da ostanu tu gdje jesu. Ode li mesar Uške, otiæi æe moguæe i mnogi od njih. Neki iz Saveza, a neki bogme, zajedno s njim – iza rešetaka.

Na ¾alost, na ove sumorne stvari iz našeg fudbala, na prljavštine u ligama, potkupljivanje sudija, namještanje rezultata i druge nepodopštine, zaboravilo se krivicom – fudbalske reprezentacije!

Miroslav Æiro Bla¾eviæ i njegovi „lavovi“ došli su na korak do Svjetskog prvenstva u Ju¾noafrièkoj Republici, postali su svjetski hit, u velikoj mjeri ujedinili su fudbalski i na svaki drugi naèin razjedinjenu zemlju, ali su time, mimo svoje volje, zaštitili i brojne kriminalce u i oko Saveza.

„Petica“ bez suðenja!

Nacija je poludjela za Ibiševiæem, D¾ekom, Misimoviæem, Spahiæem, Pjaniæem, Ibrièiæem i drugim asovima naše reprezentacije i više niko ne misli na mesara Ušketa, oraškog paora Ilju Dominkoviæa, musavog Sulju Èolakoviæa ili roštiljd¾iju Bogdana Èeku, a pogotovo ne na spodobe u Izvršnom odboru FSBiH meðu kojima, osim zatvorskog had¾ije Hamdije Abdiæa Tigra, sjedi najmanje još pet-šest osoba koje bi, kako ka¾e jedan prijatelj sudija (ne fudbalski, nego pravi!),brat-bratu mogle dobiti pet godina zatvora – bez suðenja!

Tako smo došli u situaciji da silno ¾elimo da naša reprezentacija prvi put ode na jedno veliko svjetsko takmièenje, svjesni da bi taj uspjeh mogao potpuno skrenuti pa¾nju sa svih prljavština lokalnog fudbala i spasiti glave nesposobnjakoviæa iz FS BiH.

Èelnici FS BiH, uglavnom su osobe koje u fudbalskom svijetu predstavljaju anonimuse, koje su se tih funkcija domogli navodnim ratnim zaslugama ili ih je jednostavno zahvatio nacionalni kljuè tokom ili neposredno nakon rata u BiH. Ima tu novokomponovanih tajkuna, generala, biznismena, a bogme i piljara, sitnih æata, neradnika i lafinaša. Vedre i oblaèe u BiH fudbalu veæ petnaestak godina, šlajbuèe lovu, izmišljaju toplu vodu, a nogomet su doveli do u¾asa.

Najlakše se troši teško zaraðeno

Sjetimo se samo brojnih afera koje su u Savezu zataškali dr¾eæi se logike „pusti vodu, dok majstori odu“ ili „niko nije kriv, jer nema prijava“. Nema kola Premijer lige bez povike na sudije. Koliko je samo ljudi u ovom sportu ka¾njeno zato što su podigli glas protiv nepravde i „igre za sudije“. Sjetimo se i naèina na koji je tuzlanska Sloboda izbaèena iz Evropskog kupa…

Jedan od èlanova fudbalske vlade, koji je ¾elio ostati anoniman, rekao je kako se u Savezu veæ sada zna koliko æe para dobiti igraèi i struèni štab, a koliko svi drugi u FS BiH koji su nikako ili vrlo malo zaslu¾ni za uspjehe fudbalske A selekcije.

Ako reprezentacija izbori plasman u Ju¾noafrièku Republiku, od FIFA-e se oèekuje nagrada oko 10 miliona eura. Fudbalerima i Struènom štabu bit æe podijeljeno otprilike 50 posto novaca. Premije oèekuju i èlanovi Predsjedništva i generalni sekretar sa najbli¾im saradnicima. Po nekim procjenama, svako od njih raèuna na najmanje 20.000 maraka. Nagrada neæe mimoiæi ni èlanove IO, i sve druge raèunajuæi i sekretarice, struèno i manje struèno osoblje, vozaèe, kurire i druge. Svi æe sudjelovati u premijama, baš kao da su oni zabijali golove, prolijevali litre znoja i primali udarce suparnika na terenu.

Dijelit æe se i novci od sponzorskih ugovora, TV prava itd. U tom sluèaju, nadoknade fudbalskim anonimusima rast æe do nesluæenih visina, pa je logièno što su se neki odrekli svojih prijašnjih zanimanja, jer dobro ¾ive od fudbala, a usput – vrlo malo rade i ni za što ne odgovaraju!

U NS BIH nema zvijezda

Fudbalski savez BiH jedan je od rijetkih u kojem skoro da nema nekada velikih fudbalskih zvijezda, kakve sjede i unapreðuju nogomet u drugim, susjednim zemljama. Ovi u Sarajevu, do sada su pokazali šta znaju i mogu, a to se vidi u tome što je Premijer liga najni¾e rangirana u Europi ili što veæ nekoliko termina, još od vremena Bake, Fude do Æire, teško pronalaze suparnike za kontrolne utakmice reprezentacije. Ti su ljudi kreatori smiješnih i propalih natjeèaja i odabira izbornika svih nogometnih reprezentacija. Sjetimo se samo one farse oko kandidature Mehmeda Ba¾dareviæa, Dragoslava Stepanoviæa, Slobodana Santraèa, Ivana Kataliniæa i drugih i naèina kako su odbijeni voljom istih onih koji su raspisali konkurs za imenovanje izbornika.

Ti su ljudi dokazane neznalice, mešetari, šlajbuèari i, kako mi u Sarajevu još ka¾emo, ublehaši. Oni o svemu imaju što reæi, oni sve znaju i sve ocjenjuju, a jedino jasno pokazuju da ne znaju voditi ni domaæu ligu, a kamo li šta drugo. Ljudi koji trenutno vode fudbal u BiH, u stvari su njegovi grobari.

 

Zato, koliko god ¾elimo uspjeh reprezentacije BiH u bara¾u protiv Portugala, toliko æemo biti hendikepirani ako proðemo. Jer, tipovi iz „kuæe fudbala“ opet æe se hvaliti da su oni zaslu¾ni za taj uspjeh, kao što su se nekada hvalili da je ujedinjenje fudbala u BiH njihova zasluga, a ne zavrtanje ruku UEFA-e ili FIFa-e..

Pobjeda protiv Portugala, amnestirat æe vjerovatno sve njihove grijehe, dok bi domaæi fudbal mogao
zapasti u još veæi glib, ma kako to uoèi historijske utakmice u bara¾u, èudno zvuèalo. Æiro i njegovi „lavovi“, pobjedom æe spasiti glave anonimusa iz Predsjedništva i – „generala“ Ušketa“!

Senad ALIÆ, BH Tempo 09