Grobari bh. fudbala

ImageNakon 131 dana i dvije prijateljske utakmice, prošlog petka na perfidan i cinièan naèin, 15 èlanova Izvršnog odbora NS BiH podiglo je ruku za tjeranje Mehe Kodre sa pozicije selektora nogometne reprezentacije BiH.

Taènije, za "skidanje glave Kodri" ruku je podiglo 14 od 15 èlanova Izvršnog odbora NS BiH. I ta jedna ruka koja nije bila "za", nije bila protiv, što je još jadnije od od onog "za", bila je "suzdr¾ana". Predstavit æemo svih 15 èlanova Izvršnog odbora NS BiH, koji su svojom odlukom, po mnogima, iskopali raku bh. fudbalu. Kako reprezentativnom, tako i klupskom.

Prvo onoga koji je svojim suzdr¾anim glasom, valjda pokušao sebi prikuputi jeftine poene, ili uèiniti da sve ne izgleda "staljinistièki", dakle da baš svi isto ne misle (gdje svi misle isto, nešto ¾estoko smrdi).

Dakle, Fikret Mujkiæ, èlan IO NS BiH koji predstavlja NS Tuzlanskog kantona. Vjerovatno ni sam Mujkiæ ne zna šta je znaèio taj suzdr¾ani glas. Njegovi sugraðani, Tuzlaci, koji vole bh. fudbal i bh. reprezentaciju, saznali su u petak naveèer.

E, sad mo¾emo redom. Iljo Dominkoviæ, idejni tvorac Kodrine eliminacije! Radi se o èovjeku koji na raèun jada i èemera u bh. fudbalu godinama lagodno ¾ivi. Još nije sa sigurnošæu utvrðeno s koliko strana prima plaæu i dnevnice, obzirom da se uvalio i u krvoni, dakle NS BiH, NS FBiH i NS Posavskog kantona. Èak je uzimao i premije kada bi A selekcija pobjedila. I sam Meho Kodro je, nakon što je iz medija saznao da je smjenu, Dominkoviæa oznaèio kao najlošiju kariku NS BiH.

Sulejman Èolakoviæ, Dominkoviæev "slijepi poslušnik". Èovjek koji je, kako saznajemo, najmanje prièao na sijelu uprilièenom kako bi se Kodru pomelo. Baš kao i u bezbroj situacija do sada, Sulejman je samo klimao glavom na Iljine odluke. Pomenutu sejdnicu je uglavnom presjedio i prešutio, te na kraju, slijedio svojom, pokrete Iljine ruke. A èovjek dolazi, ni manje ni više, sa svetog mjesta bh. nacionalnog tima, Bilinog polja.

Bogdan Èeko, èovjek u kojega su Kodro i Boliæ imali najviše povjerenja. Na¾alost, i njegova ruka je poletjela u zrak na poziv za smjenu. Iako niko sa sigurnošæu ne zna šta to znaèi, treba spomenuti da ponudio svoju ostavku na pomenutoj sjednici. Još uvijek je èlan Predsjedništva NS BiH.

Mensud Bašiæ, èovjek za kojeg ka¾u da jedno prièa, a drugo radi. Navodno, prvo je bio uz Kodru, pa je promjenio mišljenje, pa opet bio uz Kodru. Na kraju je i on okrenuo Kodri leða, dajuæi svoj doprinos planu Ilje Dominkoviæa. Što je naj¾alosnije, Bašiæ je u IO NS BiH delegiran iz "šehera", iz Sarajeva, a bar prema onome odakle dolazi, logièki bi bilo da se nešto i pita u Izvršnom odboru. Oèito da nije tako. Nije nam samo jasno èemu "šuplja" dan nakon cirkusa, kako mu je to bio jedan od najte¾ih dana i odluka u ¾ivotu. A to smo veæ èuli od još jednog, šefa Ilje Dominkoviæa.

Midhat Ibrišimbegoviæ, èovjek koji je u Izvršnom odboru, kako tvrde upuæeni, samo iz jednog razloga, da èuva leða sinu, fudbalskom sudiji, koji je, gle èuda, za samo nekoliko sezona, od najni¾eg, stigao do elitnog nogometnog ranga, Premijer lige BiH. Inaèe, za "Mitinog" sina Struèna sudijska komisija NS BiH je nedavno predlo¾ila sankcije zbog lošeg suðenja. Ako nas pamæenje ne vara, on ja nakon tog prijedloga ipak delegiran!

Hamdija Abdiæ, jedini za kojeg smo smjeli ruku u vatru staviti da neæe postupiti po ¾elji "Ilje i kompanije". Na¾alost… Iako je on uz Bogdana Èeku jedini koji je ponudio ostavku na svoju funkciju, èuðenje na Abdiæevo dizanje ruke je još veæe, jer je poznato da je on odigrao jednu od kljuènih uloga da Meho Kodro uopšte pristane postati dio jada i bijede zvanog bh. nogomet, kojim veæ dugo godina "s planetarnim uspjehom" komanduje "Iljo & co". Interesantno, Avdiæ je èovjek koji svoje dnevnice, koje dobije od Saveza, podijeli osoblju NS BiH, prije nego napusti zgradu na "slatkom æošetu". Ipak, ostat æe upisano da je i njegova ruka ispoštovala ¾elju "Ilje & co".

Muhidin Rašèiæ, predstavnik NS Bosansko – Podrinjskog kantona. Iako i on slovi kao èlan IO NS BiH kojemu se ne mo¾e baš tako lako priæi i reæi, "de bolan, podr¾i to", a da to ovaj slijepo posluša, nije nigdje demantovao da nije podr¾ao Kodrinu smjenu, iako nije bio prisutan kada se glasalo. Po svemu sudeæi, Rašèiæ je svoje aminovanje smjeni dao samo zato jer se u Japanu zakaèio sa Elvirom Boliæem, Kodrinim pomoænikom, kada Boliæ njemu ni ikome drugom, osim struke, nije dozvolio da sa igraèima putuje u autobusu.

Zlatan Mijo Jeliæ, èovjek koji je od Širokog Brijega napravio klub kojemu zavidi svaki premijerligaš. Baš kao i ostali, i njegova ruka je bila visoko podignuta kada se glasalo "za". Tako je Jeliæ sam sebe u kratkom roku ¾estoko demantovao. Još su svje¾i njegovi istupi u medijima o tome kako treba oèistiti NS BiH od ljudi koji èine zlo bh. fudbalu. U petak je sjedio sa svima koji o svemu odluèuju, i sa svima je imao isto mišljenje! Cinièno, zar ne!

®ivko Marjanac, tipièan lik nalik onima iz politièkih stranaka. Svoju glavu "ostavi kod kuæe" kada se ide izglasati nešto o èemu su šefovi veæ ranije donijeli odluku. Bilo ono dobro ili ne.

Miroslav Æoriæ, sugraðanin Mehe Kodre. Kodre zbog kojeg je nekada davno, u neka sretnije vremena, kada je za Ilju i kompaniju znalo samo njihovo selo, skakao na tribinama i slavio Kodrine golove u dresu Vele¾a. Za kojeg je tada Æoriæ, pretpostavljamo kao i svi Mostarci, navijao. U petak mu to nije bilo više toliko bitno. Inaèe, za Æoriæa se nagaða da ima poprilièno sumnji
v i debeo dosije u MUP-u HNK.

Slaviša Vujiæ, poznatiji po nadimku "Pilot". Vujiæ je do sada putaovao sa reprezentacijom BiH, svejedno da se radilo o seniorskoj, ili nekoj od mlaðih selekcija. Jer, bilo s kojom selekcijom putovali, dnevnice se naplaæuju u markama, a ne u ekserima.

Ranko Cvijiæ, slovi kao autoritativan kadar iz FS RS. Ne znam gdje mu je taj autoritet bio u petak, kada je glasao po ¾elji Ilje Dominkoviæa i njegovih zamjenika.

Marjan Jeliæ, direktor Modrièa Maksima. Sudije ga pamte kao siled¾iju koji je uvijek nasrtao na slu¾bena lica ako rezultat nije odgovaro njemu i njegovom klubu. Optu¾io ga je nedavno i kontrolor Dragan Prtvar da je na njega vršio pritisak da sudije nagradi dobrim ocjenama, jer su odsudile po mjeri Modrièe. Inaèe, Jeliæ je brat pokojnog predsjednika NS BiH, Milana Jeliæa, èovjeka za èijeg ¾ivota i mandata u NS BiH, miševu nisu mogli kolo voditi. Pokoj mu duši.

Ivan Periæ, kadar Ilje Dominkoviæa. Èija se ruka podi¾e u istom vrijeme kao i Iljina. Inaèe, još jedan u nizu za koje se sve glasnije prièa da uredno naplaæuje dnevnice u NS BiH, a navija za jednu od susjednih zemalja. Lokal-patriotski nastrojen, i najveæa mu je briga da što više kadrova iz njegova NS ZHK-a bude u organima i tijelima NS BiH.

 

E. Borovina (san)