Koševo je danas "centar svijeta"

Image 

Rijeke navijaèa iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore, danas æe se slivati na Olimpijski stadion Asim Ferhatoviæ Hase – Koševo, gdje æe od 17 sati biti odigrana humanitarna fudbalska utakmica pod nazivom „Spasimo BiH fudbal“.

Spektakl na Koševu imaæe i humanitarni karakter, jer æe svaka marka od kupljene ulaznice biti naznaèena za pomoæ Iliji Spasovskom, Harisu Sadiæu i Adnanu Selimoviæu.

Nepravdeno smijenjeni selektor Meho Kodro i njegov pomoænik Elvir Boliæ izvešæe na teren proslavljene asove našeg fudbala meðu kojima æe biti Mehmed Ba¾dareviæ, Sergej Barbarez, Vlatko Glavaš, Sejad Haliloviæ, Edin Mujèin, Vedin Musiæ, Borèe Sredojeviæ, Sedin Tanoviæ, Mirza Kapetanoviæ, Mirza Varešanoviæ, Samir Muratoviæ, Marko Topiæ, Mersad Kovaèeviæ, Predrag Pašiæ, D¾evad Šeæerbegoviæ, Mehmed Janjoš, Avdo Kalajd¾iæ, Anel D¾aka, Sead Kajtaz, Mario Dodik, Almir Turkoviæ… Pomenute aktuelne i nekadašnje zvijezde sa klupa æe voditi Fuad Muzuroviæ i Duško Bajeviæ.

Organizatori ovog spektakla, Federalna televizija, i fondacija ASK, apelovali su na navijaèe na fer i korektno ponašanje.

„Svaki incident i svaka baèena baklja i petarda znaèi podršku kriminalcima iz saveza. Ne smijemo im dozvoliti za pravo da nas nazivaju ruljom i huliganima, veæ moramo pokazati da smo intelektualci èistih motiva. Svjesni smo da je teško promijeniti postojeæe stanje, ali se nadamo da æe ovo biti vapaj za spas bh. fudbala“, rekao je Bakir Had¾iomeroviæ, urednik politièkog magazina „60 minuta“.

I Boliæ je pozvao navijaèe iz svih dijelova BiH da svojim prisustvom na Koševu, daju doprinos u borbi za spas bh. fudbala.

„Naš cilj je da imamo normalan savez u kojem æe sjediti fudbalske legende. Pitamo se ko mo¾e zamijeniti Dominkoviæa, Èolakoviæa, Èeku, Ušanoviæa… Odogovor ne treba tra¾iti. Veæina naših legendi æe biti na Koševu, zar njima nije mjesto i u savezu?“, pita se i ujedno odgovara Boliæ.

Program na Koševu vodiæe Enis Bešlagiæ i Milan Pavloviæ, ali u nedjelju neæe biti muzièkih dogaðaja, zbog tragedije u Tuzli kada je u èetvrtak ubijeno šest osoba.

sportsport.ba