Prisvojili oko pola miliona KM

ImageMunib Ušanoviæ i Miodrag Kureš su od 2001. do 2005. godine bez vjerodostojnog osnova i dokumentacije prisvojili oko 500.000 KM, navodi se u optu¾nici koju je Tu¾ilaštvo BiH podiglo protiv njih.

U optu¾nici je navedeno 20 sluèajeva u kojima su Ušanoviæ, kao generalni sekretar Saveza, te Kureš kao sekretar za finansijske poslove, podizali novac u namjeri da sebi i drugima u Savezu pribave protivpravnu imovinsku korist.

"Podizali su novac znajuæi da se blagajnièko poslovanje u Savezu ne vrši po propisanoj proceduri, po kojoj ista osoba ne mo¾e obavljati poslove blagajnika i rukovodioca finansija", stoji u optu¾nici.

Najveæa svota od 91.000 KM podignuta je 2003. godine na ime "isplata nagrada igraèima", bez potpisa na nalogu u rubrikama: "naredio", "odobrava", "blagajna" i "primio".

"Dana 15. februara 2005. iznos od 33.888 KM su zadr¾ali za sebe od gotovine naplaæene na ime školovanja trenera po profi programu UEFA u ukupnom iznosu od 95.540 KM", jedna je od nezakonitosti za koju im optu¾nica pripisuje odgovornost.

Takoðe se navodi da su 2003. godine za sebe zadr¾ali 51.750 KM od 81.750 koliko je po odluci Predsjedništva Saveza odreðeno za isplatu nagrada za rezultate u kvalifikacionim utakmicama protiv Norveške i Luksemburga.

"Èlanovima struènog štaba 'A' reprezentacije Vlatku Glavašu i Ned¾adu Kuruzoviæu isplatili su na ime nagrada po 15.000 KM, a ostatak od 51.750 zadr¾ali za sebe, s obzirom na to da su nagrade ostalim èlanovima isplaæene preko tekuæih raèuna", navodi se u optu¾nici.

Nagrade preko raèuna isplaæene su Ahmetu Pašaliæu (15.000), Fuadu Keèi (5.250), Edibu Jerlagiæu (6.000), Radomiru Æosoviæu (5.250), Ned¾adu Kulašu (2.250), Edinu Hod¾iæu (3.000) i Bla¾u Sliškoviæu (15.000).

Terete se da u 2001. i 2002. godini nisu u završnom raèunu prikazali potra¾ivanja po osnovu nevraæene akontacije za putovanja u iznosu veæem od 100.000 KM.

Optu¾nica Ušanoviæa i Kureša tereti i za utaju poreza na ime ostvarenih prihoda, isplate plata, nagrada i premija, ugovora o djelu i pomoæi za vjerske praznike, te neuplaæivanja doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje. Kako se navodi u optu¾nici, oni su u periodu od 2001. do 2006. godine utajili oko 2,3 miliona KM, za koliko je ošteæen bud¾et FBiH, odnosno BiH.

sportcentar.ba