Mladi heroji: Crnogorci su mi omogućili "bronzu", a u BiH bi sad da se slikaju sa mnom

I pored ogromnih teškoæa i nebrige institucija, mlada Sarajka ostvarila zavidan rezultat

 

 Image

Emina Had¾iahmetoviæ (15) je trenutno najuspješnija mlada bh. sportašica.

Emina je na Evropskom prvenstvu za mlade u Istanbulu osvojila bronzanu medalju pobijedivši protivnike koji su imali daleko bolje uslove treniranja i svu moguæu pomoæ zemalja iz kojih dolaze.

Eminin uspjeh je samo jedan u nizu pobjeda mladih bh sportista u zadnje vrijeme, a ono što ga èini još veæim i znaèajnijim jeste èinjenica da je Emina do ove medalje došla iskljuèivo liènim trudom i napornim treninzima.

Vlast bez imalo obzira prema potrebama djece sportista

Školu stonog tenisa, koju u okvirima "®eljeznièara" vodi njena sestra i bh. reprezentativka Amela Had¾iahmetoviæ, i iz koje neprekidno sti¾u sjajne vijesti o pobjedama na domaæim i meðunarodnim takmièenjima, ne poma¾e bukvalno niko iz institucija vlasti.

Tu¾na je i sramotna èinjenica koju ponosna i skromna Emina ipak nerado govori: "Prijema na kojima se svi ¾ele slikati sa nama kada pobjedimo mi je preko glave, jer nam niko konkretno ne poma¾e kada je najpotrebnije".

Ni ona , ni škola stonog tenisa iz koje dolazi, nikada nisu dobili ni feninga od kantonalnog ili federalnog ministarstva sporta ili drugih institucija, a od septembra im prijeti i da ostanu bez svojih prostorija u Centru za mlade "Mak Dizdar", koje se moraju renovirati.

I Emina i njena sestra istièu da je direktor Centra Mirsad Æatiæ pru¾io svu moguæu podršku i pomoæ radu ove male ali uspješne sportske škole.

Prijateljski i sportski gest crnogorske reprezentacije bez presedana

Najbolja bh. sportašica je u Istanbul otišla kombijem, ali je kako niko nije ni raèunao na njen uspjeh i du¾i boravak u Turskoj, ostala je u Istanbulu bez novca i smještaja za posljednja dva dana takmièenja, pa i sam odluèujuæi meè.

Neugodnu situaciju riješila je prijateljska pomoæ crnogorskog tima, koji su Emini i njenoj sestri obezbjedili smještaj zajedno sa svojim timom, bez ikakve naknade. Èak je i povratak bio neizvjestan, jer je ostatak bh tima morao napustiti Tursku dva dana prije.
Uz veliki trud Anesa Aliæa, šefa bh .reprezentacije, pronaðen je novac za avionske karte i Emina se sretno i na vrijeme vratila u Sarajevo.

Eminu su doèekali svi oni ¾eljni slikanja i samohvale: lokalni politièari i vlastodršci èijim se ustanovama godinama obraæala za pomoæ, i predstavnici kluba koji su je za evropsku medalju nagradili sa – 200 KM!?.

Skromna kakva jeste, istièe da æe i dalje nastaviti sa treninzima i donošenjem medalja u svoju zemlju, mada je veæ imala ozbiljnu ponudu za anga¾man u renomiranom klubu iz austrijskog Linca (Linz).

Škola stonog tenisa u kojoj trenira, okuplja preko 60 djece i bilje¾i stalne uspjehe, a Emina je osvojila sve postojeæe medalje na takmièenjima u BiH.

Emina Had¾iahmetoviæ je odlièna uèenica sarajevske Šeste gimnazije, i teèno govori njemaèki i engleski jezik, a dr¾avni šampion u svojoj kategoriji je prvi put postala sa nepunih 13 godina.

Kako pomoæi Emini na putu do daljih uspjeha?

Kako je veæ poznata èinjenica o nebrizi i ignorisanju naših sportista od strane nadle¾nih institucija, postavlja se pitanje kako æe naša mlada sportašica nastaviti sa kljuènim takmièenjima koja slijede uskoro.

Pošto je u ovoj zemlji uspjeh dr¾avnog takmièara izgleda novèana briga samo za roditelje, pozivamo vas da pomognete našoj mladoj šampionki u daljim uspjesima koji zasigurno dolaze.

Novèane uplate, bez posrednika, institucija i birokratije, mo¾ete uplatiti na Eminin raèun u Intesa San Paolo banci:

Poslovna jedinica 154-001-00000019-10

Poziv na broj       598024-22-9666

Intervju sa Eminom Had¾iahmetoviæ:

 {youtube}2NXVuMZGeMw{/youtube}

(Avaz)