Dominkoviæ nije kompetentan da odluèuje ko æe biti kapiten

ImageAko bi se tra¾io karakterno najèvršæi igraè, pa ako hoæete lider na terenu u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, onda je Emir Spahiæ taj! Sjajni odbrambeni igraè ruskog Lokomotiva, nakon pauze u dr¾avnoj selekciji, prirodno je preuzeo traku kod novog selektora Mehe Kodre, ali… 

I Zvjezdan Misimoviæ, dosadašnji kapiten, ponosno je nosio traku oko ruke i bio voða jedne sasvim nove ekipe, sastavljene od igraèa koji u tom momentu nisu bili najbolje što Bosna i Hercegovina imala.

Elem, svima koji prate reprezentaciju bilo je jasno da Misimoviæeva odluka da se povuèe iz dr¾avnog tima, nema puno veze sa povredama i obavezama u klubu. Pa, "Miske" ima tek 25 godina i ako neæe sada igrati ''punim pluæima'', onda se pitamo kada æe?

Bivši rovare

U maniru vrhunskog profesionalca, osobe bez dlake na jeziku, samo za naš list, Spahiæ je otvorio dušu i kazao šta ga muèi posljednjih dana. 

– Meni je zaista bilo nepotrebno i pomalo strano sve što se dešavalo prethodnih dana – ka¾e Spahiæ za "San" i nastavlja – Nisam oèekivao da æe Misimoviæ kazati NE reprezentaciji. Malo je to bilo preoštro. Shvatam da ima problema sa zdravljem, pošto ga bolje poznajem, znam da ga bole leða i da ima problema. Meðutim, normalno je da ga je povrijedilo to što više nije kapiten i ja ga razumijem.

Emir je razgovarao u nekoliko navrata sa prijateljem Zvjezdanom. Smatra da ova situacija oko njega nije sluèajna.

– Ne bih da budem neko ko æe ''ganjati vještice'', ali nije se ovo tek tako pojavilo sa Misimoviæem. Mislim da se opet ¾eli nešto ''zakuhati'' oko reprezentacije, kako bi se atmosfera narušila. Ima tu svaèije krivice, pojedinih medija, ljudi iz Saveza, ne iskljuèujem ni neke koji su ranije radili u Savezu, pa sada ''rovare'', ne odgovara im napredak… ®ele po svaku cijenu sprijeèiti da se napravi uspjeh. Ali mi je drago da je selektor jako brzo regovao i preuzeo stvari u svoje ruke, te riješio ovaj problem, kako dolikuje velikom i pametnom treneru, jer i on sam zna koliko nam je potreban mir i zajedništvo unutar reprezentacije – rezonuje Spahiæ. 

On odluèno negira da je kapitena izabrao samo struèni štab. Tvrdi da je selektor sazvao sastanak s nekoliko starijih igraèa i tu se pokušalo dogovoriti o tome ko æe biti voða grupe na terenu. Kako to nije uspjelo, igraèi su dali selektoru i pomoænicima odriješene ruke da izaberu igraèa koji æe nositi kapitensku traku. 

– Ne ¾elim lagati pa kazati da mi nije drago što sam kapiten. Svaki igraè sanja o tome da bude kapiten tima svoje dr¾ave, pa tako ni ja nisam izuzetak. Pa to je valjda normalno, prirodno. Zaista se ne smatram kapitenom na naèin da ja nekome komandujem. Ima nas èetiri-pet igraèa koji su iskusniji, stariji i oni su svako na svoj naèin lideri.

Podsjetio je 28-godišnji as da je nakon povlaèenja Sergeja Barbareza iz reprezentacije, odbio ponuðenu kapitensku traku. 

– Malo ljudi zna za to, ali ¾elim da ka¾em da sam odbio da budem kapiten nakon Sergeja. To je nešto što nisam mogao prihvatiti, jer je Barbarez jedan od mojih velikih prijatelja, osoba koju jako volim i poštujem. U tom trenutku sam smatrao da ne treba da budem kapiten nakon Barbareza – otkriva Spahiæ i onda ka¾e:

– Ma, ne smatram se ja jedinim igraèem u reprezentaciji koji treba i mo¾e da bude kapiten. Nemojte zaboraviti da su tu Hasagiæ, Papac, Bajramoviæ i Rahimiæ… Ko god ¾eli, odnosno ako misli i ako ga podr¾i ekipa i struèni štab, neka bude kapiten reprezentacije. Ja sam uvijek za kompromis i mir unutar ekipe, pa nije traka moje privatno vlasništvo, niti Misimoviæevo niti bilo kojeg drugog igraèa. Dok sam god ja u reprezentaciji, bez obzira na poziciju i mjesto koje zauzimam u njoj, ona æe mi uvijek biti na prvom mjestu i davat æu uvijek maksimum da je predstavljam u što boljem izdanju. Dok ne budemo gledali samo interes reprezentacije, a ne svoj lièni, teško da mo¾emo napraviti neki pomak.

Šta sam rekao predsjedniku

Iznenaðen je reakcijom predsjednika Ilje Dominkoviæa koji je kazao kako mu ''nije bila jasna odluka struènog štaba da Misimoviæu oduzme kapitensku traku, jer je kao kapiten bio voða i autoritet, što je potvrdio u periodu iza nas''. 

– Zvao sam gospodina Dominkoviæa i rekao mu da ne pravi problem i da ne di¾e prašinu oko kapitenske trake. Skrenuo sam mu pa¾nju da nije u redu da se daju takve izjave za novine, jer bi valjda neke stvari trebalo da ostanu tajna, meðu nama. Povrh toga, Iljo Dominkoviæ nije kompetentan da odluèuje ko treba da bude kapiten. To je valjda stvar selektora, struènog štaba i igraèa, a ne predsjednika Saveza – rekao je Spahiæ na kraju i dodao:

– Još jednom ponavljam da mi je jako ¾ao što se sve ovo desilo i što je moj prijatelj "Miske" na ovakav naèin uzdrmao reprezentaciju. Shvatam ga na neki naèin, ali opet mislim da je trebao da razgovara, prvo sa selektorom, pa pomoænicima i nekim od starijih igraèa, jer mislim da bi mu oni, odnosno svi mi, savjetovali sve najbolje od srca. Dr¾im da ova reprezentacija ima prespektivu i da æemo akobogda vrlo brzo prièati o boljim i ljepšim stvarima – kazao je Spahiæ, koji je toliko nedostajao dr¾avnom timu posljednjih godinu i po dana. 

Poreðenje sa Štimcem

Spahiæu ne smeta što ga neki porede sa Igorom Štimcem.

– Zavisi u kojem kontekstu me neko poredi sa Štimcem. Ako je u kontekstu borbenosti, srèanosti, te¾nje ka pravdi, onda jesam Igor Štimac. Ne mislim uopæe da je on neka loša osoba, jer ga lièno poznajem. Za mene je to kompliment. Ponekad pretjeruje u reakcijama, ali je OK kao osoba – naglašava Spahiæ. 

 

san