Demiroviæ pri¾eljkuje Hrvatsku ili Njemaèku

ImageHalid Demiroviæ, selektor rukometne reprezentacije BiH, u veèerašnjem ¾rijebu kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo 2010. pri¾eljkuje iz prvog "šešira" selekciju Hrvatske ili Njemaèke.

 

Iako je rijeè o mo¾da dvije najjaèe reprezentacije, Demiroviæ bi ih volio vidjeti u našoj grupi, prije svega zbog atraktivnosti ovih protivnika, ali i zbog èinjenice da samo kroz oglede s velikim rivalim bh. tim mo¾e napredovati.

 

"Iz drugog 'šešira' se nadam da mo¾emo dobiti Norvešku ili Sloveniju, jer smatram da su to reprezentacije koje su u blagom padu zbog smjene generacija. Naravno, ne bi bili loši ni Èeška ili Ukrajina. Treæi 'šešir' donosi veoma nezgodne rivale, ali ujedno i timove s kojima se mo¾emo ravnopravno nositi. Tu bih volio da dobijemo Švajcarsku ili Slovaèku. To su timovi koji se konstantno vrte oko velikih takmièenja, ali nisu kadri napraviti velike rezultate. Švajcarski rukomet dosta dobro poznajem, pa bi mo¾da oni bili idealan protivnik. Svi timovi iz petog 'šešira' za nas ne bi smjeli predstavljati problem. Mo¾da bi bilo dobro da izbjegnemo Fince, koji su dosta nezgodna ekipa u usponu", iznio je svoja oèekivanja uoèi ¾rijeba Demiroviæ.

®rijeb æe se odr¾ati veèeras u 20 sati u Beèu, a Rukometni savez BiH imaæe svoje predstavnike. U austrijsku prijestonicu otputovali su Smajo Karaèiæ, generalni sekretar Rukometnog saveza BiH, i Mirza Muzuroviæ, direktor reprezentacije.

U ¾rijebu æe se naæi 38 reprezentacija, koje æe se podijeliti u sedam grupa, èetiri sa pet, te tri sa šest timova. Dvije prvoplasirane selekcije plasiraæe se na EP 2010. èiji æe domaæin biti Austrija. Kvalifikacije æe se igrati po novom dvostrukom bod sistemu. Poèeæe u oktobru ove, a završiti u junu naredne godine.

Prvi "šešir": Francuska, Njemaèka, Hrvatska, Španija, Poljska, Rusija, Island.

Drugi "šešir": Slovenija, Norveška, Maðarska, Švedska, Srbija, Èeška Republika, Ukrajina.

Treæi "šešir": Slovaèka, Švajcarska, Portugal, Bjelorusija, Rumunija, Litvanija, Makedonija.

Èetvrti "šešir": Grèka, BiH, Latvija, Holandija, Izrael, Crna Gora, Estonija.

Peti "šešir": Finska, Bugarska, Italija, Turska, Belgija, Kipar, Luksemburg.

Šesti "šešir": Gruzija, Moldavija, Farska Ostrva.

 

nezavisne