Ne ¾elim biti selektor, jer sam razoèaran u NSBiH

ImageMeša Ba¾dareviæ æe se odluèno usprotiviti kada mu se ka¾e da je veæ blizu uvoðenja Grenobla u 1. ligu – francuski La šampionat. Legendarni bivši bh. nogometaš i odlièan trener što je i pokazao do sada, nalazi se na 3. mjestu iza Leavra i Nanta. Treæe mjesto vodi u elitni rang. Ranije je totalnog autsajdera Istra doveo u elitni razred.

– Ma, pusti bolan prièu, mislim da ove sezone neæu uæi u 1. ligu – kreæe s ''pilom naopako'' naš struènjak – Grenobl ima solidan tim, ali sada sam se suoèio s povredama dvojice kljuènih igraèa. Mislim da neæemo imati snage da do kraja izguramo i da se bar kao treæeplasirani ''uvuèemo'' u 1. ligu.

Radi za Japance

Klasièni Meša; uvijek oprezan, nikad euforièan. Iako njegov Grenobl odlièno igra i pravo je osvje¾enje ove sezone u 2. ligi. Ba¾dareviæ je zadovoljan ambijentom, atmosferom u klubu. Japanci ga ''slušaju'', završavaju novi stadion, a Ba¾dareviæ je postavio još jedan zadatak:

– Rekao sam predsjedniku kluba da hitno poène izgradnja trening kampa. Ovaj stadion koji æemo uskoro otvoriti, to je nešto èudesno. Primat æe 22 hiljade gledatelja, a bit æe jedan od najmodernijih stadiona u svijetu.

Meši su èelni ljudi Grenobla ponudili novi ugovor.

– ®ele da ostanem do 2010. godine. Ne znam… Ne vjerujem… Moje su ambicije puno veæe, ¾elim raditi u boljem klubu. Ima ponuda, ali ne ¾elim da ¾urim. Zvali su me iz Sošoa, ali nisam ''pao'' na emocije, iako se radi o klubu u kojem sam proveo najveæi dio svoje karijere. Zovu stalno iz Katara, Tunisa, S. Arabije.

Krenuo je s uèenjem njemaèkog jezika. I to nešto govori.

– Ko zna… Mo¾da odem i u Bundesligu. Ima nekih kontakata…

Bivši as ®eljeznièara uz te¾ak uzdah poèeo je prièu o reprezentaciji.

Dotakli smo dno

– Ma šta da ka¾em, kad se sve zna! Iza nas su još jedne propale kvalifikacije. Opet ista prièa, opet neka opravdanja, a sve je to besmisleno. Foliranje, klasièno bacanje prašine u oèi. Uz ovako voðenje reprezentacije i rad ljudi koji su okolo dr¾avnog tima, nema teorije da se ikada plasiramo na neko takmièenje. Mo¾emo samo da patimo i tugujemo i gledamo kako nam mladi igraèi propadaju, a nas nema nigdje. Kada dr¾avnu selekciju na Koševu gleda jedva dvije hiljade navijaèa, onda je sve jasno!

Razoèarano je konstatirao da je mlada reprezentacija dotakla samo dno.

– Ja neznam zaista šta misli Nikola Nikiæ!? Mi smo drugovi, igrali smo zajedno, ali ako izgubi od Malte, onda nema dalje. To je samo dno! Smiju mi se ovdje, u Francuskoj, nakon debakla mladog tima. Pa, ti momci sutra trebaju u najbolju selekciju, a pogledajte kako prolaze protiv smiješnih reprezentacija. Ogorèen sam, jako sam tu¾an i nevidim da bi u dogledno vrijeme, ukoliko se ne poduzmu neke konkretne mjere, moglo biti bolje. Na¾alost, tako je kada su u Savezu i reprezentacijama anonimusi i potrošeni treneri – izjavio je Ba¾dareviæ.

Zlo u Savezu Da li bi Ba¾dareviæ došao na mjesto selektora, ukoliko Muzuroviæ ne ostane na ovoj funkciji?

– Ne, ne, ne! To me u ovom momentu ne interesira. Jednom sam bio izigran. Mogu ja doæi, ali to nije rješenje. Troše se selektori, a ostaje najveæe zlo u Savezu. Sve se zna, a niko ništa neæe da poduzme. Mene više ne interesiraju stvari koje me nerviraju, stoga do daljnjeg, neæu da imam ikakve veze sa reprezentacijom – kazao je Ba¾dareviæ.

®elim vidjeti Ivicu– Ukoliko uspijem, planirao sam otiæi na dva-tri dana u Japan, da posjetim Švabu (Ivicu Osima op.a). Svaki dan se èujem sa njegovom suprugom Asimom, sa Amarom, ali moram vidjeti svog šefa – ka¾e Ba¾dareviæ.