Pa¹aliæ neæe dobiti 40.000 KM koje tra¾i kako bi i definitivno napustio Savez

ImagePrema spekulacijama pojedinih medija, Ahmed Pašaliæ, smijenjeni direktor reprezentativnih… selekcija, od N/FS BiH tra¾i 40.000 maraka kako bi i definitivno napustio Savez.

"Nije taèno, neæe dobiti 40.000 KM. Pašaliæa æemo, pošto je bio zaposlen na neodreðeno vrijeme, obeštetiti iskljuèivo prema Zakonu o radnom odnosu Federacije BiH i u skladu sa našim moguænostima. Dobit æe šest liènih mjeseènih plata u šest rata", kazao je Dominkoviæ tvrdivši da ne zna koliku je platu imao Pašaliæ, kako bi mogao reæi koliko æe bivši direktor ukupno dobiti novca za "definitivno zbogom" N/FS BiH, naglasivši da ga sekretar finansija Miodrag Kureš nikada nije informisao o platama zaposlenih.

sportcentar