Makedonci su protivnik po mjeri


ImageNova provjera za našu fudbalsku reprezentaciju æe biti 26. marta.

kada u Zenici gostuje Makedonija. Selektor Meho Kodro je od nekoliko ponuda, da sa Bugarskom igramo u Sofiji, te Walesom i Albanijom u našoj zemlji, izabrao reprezentaciju koju s klupe predvodi Sreæko Katanec.

Mislim da je upravo Makedonija protivnik po mjeri u ovom trenutku. Imaju izuzetno kvalitetnu ekipu, koju odlièno vodi Katanec i koja se pokazala kao opasna za bilo kojeg protivnika. Kvalitetom i naèinom igre, na kraju krajeva i mentalitetom, Makedonci su slièni nama. Na FIFA-inoj rang listi je razlika mala, što samo potvrðuje da nas èeka izjednaèena i teška utakmica, ali takve nam najviše i trebaju da bi smo što spremniji doèekali poèetak kvalifikacija za SP”, objašnjava Kodro.

Popis igraèa za susret s Makedonijom æe biti poznat sredinom marta, a dotad æe Kodro zajedno sa svojim pomoænicima obilaziti europske zemlje u kojima igraju naši igraèi i dopunjavati sliku o kvalitetama potencijalnih reprezentativaca.

“U planu je da obiðemo što više igraèa, uvidimo njihove moguænosti i formiramo sliku naših moguænosti za susret s Makedoncima. Na put æe i Elvir Boliæ, on æe obiæi dio igraèa, a Sedin Tanoviæ æe biti zadu¾en za domaæu ligu i lige u susjedstvu”, kazao je Kodro za Dnevni list.