U©ANOVIÆ GLAVNI KRIVAC – UEFA neæe kazniti bh. klubove

ImageIako je nogometnim klubovima iz Premijer lige BiH zbog nemara N/FSBiH prilikom licenciranja prijetilo iskljuèivanje iz evropskih takmièenja u narednoj sezoni, od našeg izvora iz UEFA saznajemo da æe naše ekipe, uprkos nastalom problemu, ipak moæi uèestvovati u evropskim takmièenjima.

Obmanjivanje javnosti

Naime, UEFA æe na sastanku koji æe se odr¾ati 15. februara u Cirihu, a na koji su pozvani i predstavnici N/FSBiH Iljo Dominkoviæ, Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko i Munib Ušanoviæ, najvjerovatnije posljednji put upozoriti bh. savez, pred iskljuèenje premijerligaša iz eurotakmièenja.

Kako nezvanièno saznajemo, UEFA je kao glavnog krivca za nastale probleme pri licenciranju klubova za domaæa i evropska takmièenja etiketirala generalnog sekretara N/FSBiH Muniba Ušanoviæa, koji je propustio obaviti svoje zadatke kao glavni èovjek administracije.

Takoðer, UEFA veæ mjesecima šalje razne inspekcije u bh. kuæu nogometa istra¾ujuæi poslove koje obavlja N/FSBiH, a saznajemo i da je naš savez posjetila i nezavisna konsultantska kuæa, koja se htjela upoznati sa unutrašnjom organizacijom. Sve ove kontrole imaju za cilj da snime stanje u N/FSBiH, što pak jasno potvrðuje da je UEFA nezadovoljna radom u kuæi bh. fudbala.

Podsjetimo, èlanovi Predsjedništva su gotovo nakon svakog sastanka sa predstavnicima UEFA u medijima sami sebe hvalili i isticali da je krovna evropska federacija itekako zadovoljna njihovim radom, što je bilo oèito obmanjivanje javnosti, a sada se to jasno i pokazuje.

Naime, razne inspekcije pokazuju da je N/FSBiH postao predmet razmatranja UEFA i FIFA, a naš izvor uvjeren je da klubovi ovaj put neæe biti ka¾njeni.

Odstraniti krivce

Meðutim, ovakav rasplet nije iskljuèen u sluèaju novih problema, a eventualne posljedice po N/FSBiH ovaj put mogle bi biti uskraæivanje pomoæi oko UEFA programa, zatim finansijsko ka¾njavanje… Ipak, sve æe biti jasnije nakon sastanka u Cirihu, koji æe se odr¾ati 15. februara.  

S obzirom na sve navedeno, postavljamo logièno pitanje: Zašto Predsjedništvo i Izvršni od­bor N/FSBiH na neki naèin ne kazne krivce, koji su svojim neznanjem i neodgovornim radom mogli dodatno unazaditi naš nogomet? UEFA je oèito nezadovoljna radom administracije bh. kuæe nogometa, na èijem je èelu generalni sekretar Munib Ušanoviæ, protiv kojeg je, uz sve navedeno, podignuta i optu¾nica za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja.

Upravo ova optu¾nica protiv generalnog sekretara N/FSBiH i sekretara za financije Miodraga Kureša se zasniva zapravo na nizu organizacionih propusta, od nea¾urnog voðenja blagajne, administracije, financija…. Meðutim, ti ljudi i dalje obavljaju svoje funkcije, èime se N/FSBiH suoèava sa novim problemima. Zašto pomenuta dvojica nisu suspendovana do okonèanja postupka i zašto Predsjedništvo i Izvršni odbor nisu proveli internu kontrolu kako bi sami riješili unutrašnje probleme? Ovaj put smo se izvukli od drastiènih kazni, ali niko nam ne garantuje da æemo slijedeæi put proæi ovako dobro.

osloboðenje