U Japan idem na pobjedu!

ImageVjerovatno æe vas zaèuditi naslov kojim selektor bh. reprezentacije najavljuje svoj debitantski nastup u Japanu. Napokon dr¾avna selekcija ima trenera koji ne tra¾i unaprijed alibi. Iako ide oslabljen, sa selekcijom domaæe lige, pojaèanom sa malobrojnim internacionalcima, Meho Kodro najavljuje pobjedu. I nije imun na kritike, niti komentariše kritièke osvrte, poput nekih pisaca, koji inspiraciju tra¾e u komentiranju tekstova svojih kolega. Kodro je uoèi polaska za "Japan" za "San" komentirao svoj prvi mjesec na selektorskoj poziciji, objašnjavao zašto su najbolji ovi koje je pozvao, govorio o kvalifikacijama, saradnicima, novinarima…

Zajednièki cilj

Krenimo od spiska; Kako ste došli do ovih igraèa?

– Sigurno da ja nemam najbolju sliku pozvanih kandidata, ali sam dobio preporuke od ljudi kojima vjerujem. Za mene su ovo najbolji. Od njih oèekujem da to potvrde. Upoznat æemo se bolje tokom ovih nekoliko treninga koje æemo imati. A, dosta æemo i prièati – otkriva selektor na poèetku razgovora za naš list.

Jeste li oèekivali prve kritike i kako uopšte komentarišete kritièke osvrte, pa i ovog autora, nakon objavljenog spiska?

– Vaše komentare sam do¾ivio kao konstruktivnu kritiku. I ona je po¾eljna. Bolja je zdrava kritika, nego pretjerane pohvale. Ne treba pretjerivati niti u kritikama niti u pohvalama. Najbolja je sredina.

Bivši su selektori vrijeme trošili na novinske tekstove, pa su nesvjesno stvorili dva tabora, jedan od "neprijateljski" i svoj tim koji su pisali naruèene tekstove i komentare.

– Ja ¾elim da svi budemo u istom projektu, da svima bude ista ¾elja i cilj – uspjeh reprezentacije. Vjerujem da je i svima vama stalo do toga. Nakon Japana, napravit æemo dru¾enje, ili radni sastanak sa novinarima i bolje se upoznati.

Vratimo se utakmici sa Japanom. Fuad Muzuroviæ je bio u sliènoj poziciji kada je gostovao moænom Brazilu sa Ronaldom, Ðovanijem, Kafuom. I on je odveo dosta domaæih igraèa i strahovao od debakla. Kako se Vi osjeæate?

– Nisam pesimista nimalo. Za mene su ovo najbolji igraèe koje trenutno imamo. Idem da pobijedim u Japanu. Naravno, ako nam se uka¾e prilika. Tako æu pripremati igraèe. Rekao sam da sam i kao igraè u svaku utakmicu ulazio sa ¾eljom da postignem gol, da pobijedim. Tako æe biti i ubuduæe.

Kako ste se osjeæali nakon brojnih otkaza?

– Znate i sami da sam ¾elio startati sa najboljim timom. Nismo u tome uspjeli zbog "više sile". Jednostavno, klubovi nisu bili obavezni pustiti igraèe i nisam imao izbora.

D¾eko novi Ibrahimoviæ

Da li ste razmišljali da otka¾ete utakmicu, po cijenu plaæanja odštete?

– Niti jednog trenutka nisam o tome razmišljao. Prije nego sam došao za selektora, znao sam da utakmica sa Japanom nije u FIFA terminu. Ne bje¾im od izazova, ¾elim ovu utakmicu iskoristiti na najbolji naèin, da vidim u kakvom su stanju domaæi igraèi.

Mo¾ete li izdvojiti neki razgovor sa reprezentativcima sa kojima ste razgovarali proteklih dana?

– Nije da ne bih mogao, nego su svi razgovori bili puni optimizma i ¾elje sa obje strane. Svi igraèi ¾ele uspjeh, svi su htjeli doæi, ali nisu imali dozvole. Neki su se ¾alili da proteklih godina nije bilo direktnih razgovora na relaciji selektor -igraèi. I meni je bilo drago da trener razgovara sa mnom, tako da ih razumijem. I ubuduæe æe biti takav odnos meðu nama.

Kako komentarišete vijest da Arsenal prati Edina D¾eku?

– Iskreno, jako mi je drago radi toga. D¾eko je naša buduænost, novi Ibrahimoviæ. Razvija se u odliènog napadaèa. Dojuèer je bio u ®elji, u Èeškoj, a sada je u Bundesligi. Neæe me zaèuditi ako ode u Englesku, jer posjeduje veliki potencijal. Kao selektoru mi je drago što imam takvog igraèa.

Znate li šta o Japancima?

– Znam dosta toga, ali æu na licu mjesta pogledati neke kasete njihovih utakmica. Neko od mojih saradnika pogledat æe i trening našeg suparnika. Mene više zanima moja ekipa. Ja vas uvjeravam da neæemo razoèarati.

Odradili ste prvi mjesec kao selektor, jeste li dobili platu?

– Nisam još niti mi je to u glavi. Sigurno da æu o nekim "sitnicama" razgovarati u hodu i nakon povratka iz Japana. Drago mi je što æe èelnici Saveza – doduše ne svi – u Tokio. Biæe vremena za konstruktivne dogovore. Za sada je saradnja odlièna.

Bili ste pod medijskim presingom proteklih dana, kako je sada?

– Vjeruj mi, ne znam kako sam sve ovo izdr¾ao. Kao igraè, a vi to dobro znate, nisam navikao na medijsku pompu. Sada se malo "otelo" kontroli, izašao sam iz nekih svojih okvira, jer sam ¾elio udovoljiti svima. Dobio sam na stotine sms poruka, i sada mi dolaze èestitke. Ne stignem svima odgovoriti. Sada ulazimo u mirnije razdoblje. Svoj æu struèni štab kompletirati narednih dana, do novog okupljanja. Boliæ i ja smo vam i dalje na raspolaganju, jer znam da smo na istom projektu. ®elim da napravimo ambijent i reprezentaciju za koju æe svi navijati u BiH – izjavio je Meho Kodro.

Jedem gdje stignem

Kako se Meho snalazi u Sarajevu?

– Nije mi strano, mada nisam dugo nauèio biti "samac". Sreæom, ovdje imam familiju, tu je dajd¾a Beæir, pa sam èesto sa njim i njegovom porodicom. Jedem gdje stignem i nemam specijalni odabir jela. Iako dr¾im liniju, ne biram izmeðu ribljih specijaliteta, roštilja i naše kuhinje – ka¾e "Meša".

Putnici za Tokio

Selektor je zakljuèio spisak i nada se da neæe biti promjena. Na njemu su: Kenan Hasagiæ, Jasmin Buriæ, Mirko Hrgoviæ, Emir Spahiæ, Dario Damjanoviæ, Samir Merziæ, Bojan Regoje, Velimir Vidiæ, Amer Jugo, Staniša Nikoliæ, Admir Vladaviæ, Stevo Nikoliæ, Mladen ®i¾oviæ, Bratislav Jovanoviæ, Alen Škoro, Admir Rašèiæ, Semir Štiliæ, Fenan Salèinoviæ. Uz Kodru æe biti Elvir Boliæ, Borèe Sredojeviæ, Sedin Tanoviæ. U Tokio æe još Bogdan Èeko, Munib Ušanoviæ, Elmir Pilav… Naravno i lijeènièka ekipa i logistika reprezentacije.

Idem na EP

Do poèetka kvalifikacija je osam mjeseci. Selektor neæe sjediti skrštenih ruku. Naprotiv, ima svoj plan rada.

– Volio bih na Evropsko prvenstvo u Austriju i Švicarsku, gdje æe biti naši suparnici Turska i Španija. Mo¾e se puno vidjeti, jer neæe biti previše promjena u sastavima. Opet, upitno je hoæe li ove selekcije imati nove provjere prije kvalifikacija – rezonuje "Kodrinjo".

Okadini kandidati

Takeshi Okada, selektor Japana, koji je zamijenio Ivicu Osima, na klupi reprezentacije, pozvao je ove igraèe: Joshikatsu Kawaguci, Seigo Narazaki, Eiji Kawashima. Yuji Nakazawa, Keisuke Tsuboi, Akira Kaji, Yuichi Komano, Daiki Iwamasa, Hiroki Mizumoto, Atsuto Uchida, Hideo Hashimoto, Yasuhito Endo, Naotake Hanyu, Yasuyuki Konno, Kengo Nakamura, Satoru Yamagishi, Keita Suzuki, Yuki Abe, Koji Yamase, Naohiro Takahara, Ryuji Bando, Seiichiro Maki, Ryoichi Maeda, Yoshito Okubo i Kisho Yano. Okada je pozvao veæi broj igraèa, jer èetiri dana prije utakmice sa BiH, Japanci igraju sa Èileom.

san