Selektor zakljuèuje listu

ImageMeho Kodro još uvijek nije zakljuèio listu putnika za Japan. Najprije se raèunalo na Igora Èagalja iz Rijeke, a onda je ta moguænost otpala, zbog tehnièkih problema (nema pasoš, a nastupao je za Hrvatsku), potom je otkazao i Mehmedalija Èoviæ, stoper Genta. Njega ne pušta Roselari, gdje æe biti na posudbi do ljeta. Uskoèio je Bojan Regoje, kapiten Slavije. Regoje je zaslu¾io poziv i ranije, ali kod bivših selektora nikad nije dobio priliku, iako je u kontinuitetu blistao. Regoje je bivši mladi reprezentativac, kojeg je otkrio Mišo Smajloviæ još 2000. godine.

Mariæ, Bajeviæ, Ristiæ, Tuce…

Kodro najviše strahuje od novih otkaza, makar su on i Elvir Boliæ dobili potvrde pozvanih internacionalaca (Hasagiæ, Spahiæ, Hrgoviæ, Damjanoviæ, Vladaviæ, Merziæ…) da æe na vrijeme stiæi u nedjelju u Beè, odakle se leti za Tokio. Mali problem mogao bi predstavljati Kenan Hasagiæ, koji je lakše povrijeðen. Raduje njegova ¾elja i spremnost da bude na raspolaganju novom selektoru. I dok administracija Saveza rješava papirologiju oko viza, Kodro i Boliæ kompletiraju svoj struèni štab. Uz njih æe na klupi biti još Borèe Sredojeviæ i Sedin Tanoviæ. Za naredne akcije, selektor æe ukljuèiti još jednog trenera. U meðuvremenu za praæenje potencijalnih kandidata iz evropskih liga, «Kodrinjo» æe se oslonuti na bivše asove, poput Tuce, Mariæa, Bajeviæa, Had¾iabdiæa, Fazliæa, Ristiæa, Kuruzoviæa, Sušiæa, Omeroviæa, Had¾ibegiæa, Petkoviæa.., koji rade u Evropi.

Misli u Zagrebu

 Nakon japanske akcije selektor sa svojim timom namjerava odr¾ati sastanak sa èlanovima Predsjedništva, kako bi dogovorio daljni raspored. Navodno je Munib Ušanoviæ dobio zadatak da na adrese svih nogometnih asocijacija pošalje «cirkularno» pismo u kojem nudi odigravanje utakmica. U opticaju je turir u Japanu, ali za A -2 reprezentaciju. Navodno u ladici generalnog sekretara stoje ponude Škotske, Španije, Izraela, Poljske, Albanije, Bugarske.., i još nekih evropskih selekcija. Usporedo sa utakmicom u Tokiu, selektor æe odsluškivati vijesti iz Zagreba, gdje æe se na Kongresu UEFA, definitivno skrojiti raspored naše kvalifikacijske grupe. Španci i Turci strahuju od gostovanja u BiH, Kodri je svejedno. Ne bi se bunio niti da startamo sa Armenijom, Estonijom… Selektor je nakon brojnih muka sa otkazima internacionalaca zaslu¾io malo i sreæe.

Tuliæ èeka izbor

Branimir Tuliæ, kadar iz FSRS, trener bez ozbiljnije reputacije, po svemu sudeæi postat æe selektor mlade reprezentacije. I to voljom Milorada Dodika, premijera RS. Iako Slobodan Karaliæ i Milomir Odoviæ imaju jaèe igraèke karijere i struène reference, oni nemaju podršku moænika iz RS. Svojevremeno su zlobnici, kako iz RS, tako iz Federacije spoèitavali Jusufu Pušini da politiku dovodi u sport, a danas se Tuliæ hvali kako æe postati selektor, jer je tako odluèio Dodik. I da stvar bude apsurdnija, znaju to i èelnici FSRS, ali nogometna vlada NSBiH, koja æe izglasati izbor Tuliæa. S pravom je Sergej Barbarez odustao od povratka u reprezentaciju. Podsjetit æemo se i zašto je «Ser¾injo» ogorèen. «Dokle se god selektoru budu birali po nacionalnom kljuèu» nema nam buduænosti!»

san