Medina Dizdareviæ, junorski prvak Evrope u full kontakt

ImageMedina Dizdareviæ (17) èlanica KBS «Sana 2004» iz Sanskog Mosta postala je prvak Evrope na Evropskom juniorskom prvenstvu u kick boxu u portugalskom gradu Faru odr¾anom od 4-11. novembra. Ona je u kategoriji do 70 kg u full kontaktu na poene pobijedila Ruskinju Ekaterinu Ominenko.

"Ruskinja je izgledala stvarno moæno. Kod zagrijavanja sam vidjela da je izrazito dobar bokser i na momenat sam se uplašila. Prvu rundu sam izgubila, a u drugoj sam veæ uspostavila ravnote¾u. U treæoj sam po rijeèima trenera Topiæa bila bolja, što je sudijski ¾iri i navelo da me proglasi pobjednicom" – prièa Medina i dodaje da joj je ovaj uspjeh jedna od najdra¾ih.

Bilo je i suza radosnica, plakali su i ona i trener Topiæ koji je nazaslu¾niji za njen uspjeh. Medina Dizdareviæ se nekoliko godina uspješno takmièila u taekwandou i borila u light tehnici. Na posljednjem Balkanskom prvenstvo u Tešnju i u Faru ona je imala prve borbe u full kontaktu.

"Znao sam da æe pobijediti kada mi je pred poèetak treæe runde rekla da joj dam znak kada do kraja borbe ostane još 30 sekundi" – ka¾e Topiæ koji je Medinu specijalno pripremao za Faro.

Uz Medinu Dizdareviæ zlato je osvojio Mirnes Bajramoviæ (do 63 kg) u light kontaktu i broncu Irnes Kamber (do 54 kg) u full kontaktu. Interesantno je da su sve tri medalje za BiH otišle u Sanski Most što je i veliki sportski rezultat trenera omladinske bh selekcije Mirnesa Topiæa.

3200 km u jednom pravcu

Još jedan kuriozitet vezan je za odlazak sanskih juniora-trener Mirnes Topiæ vozio ih je kombijem 3200 km do Fara i nazad. Samo na gorivo potrošili su oko 2000 KM. Bili su jedini takmièari koji su putovali «pješke» i na kraju su još donijeli u Sanski Most dva zlata i jednu broncu.

Opæinski naèelnik dao je svega 500 KM za put u Faro, a ostalih 3500 obezbijedio je Topiæ svojim i sredstvima prijatelja kick boxa.