Ukoliko Sud BiH potvrdi optu¾nice: U¹anoviæ i Kure¹ æe biti suspendovani sa funkcija koje obavljaju

ImageU sluèaju da Sud BiH potvrdi optu¾nice protiv Ušanoviæa i Kureša, njih dvojica æe biti suspendovani sa funkcija koje obavljaju u N/FS BiH. Kao što je poznato, Tu¾ilaštvo BiH podiglo je optu¾be protiv Muniba Ušanoviæa, generalnog sekretara, i Miodraga Kureša, sekretara za finansije u N/FS BiH, za utaju oko 2,3 miliona KM i pronevjeru oko 430.000 KM.

"Savez ne smije biti nièiji talac. Ako se potvrdi da su uradili ono što smo mogli proèitati i èuti u medijima, normalno je da æe Predsjedništvo i Izvršni odbor raspravljati o ovoj temi. Sjednica Izvršnog odbora zakazana je za 28. decembar, ali æe se u naredna dva, tri dana odr¾ati i sjednica Predsjedništva Saveza", istakao je Sulejman Èolakoviæ, prvi potpredsjednik Saveza.

Èolakoviæ je naglasio da je teško komentarisati odluke Tu¾ilaštva, nadajuæi se da Ušanoviæ i Kureš, kao visoki du¾nosnici Saveza nisu poèinili krivièna djela.

"Ne ¾elim nikoga braniti, ali sve dok se ne doka¾e krivica, ne mogu nikoga ni osuðivati. Upoznat sam da je u ovom sluèaju rijeè o porezu na dodatna primanja, koja smo trebali uplaæivati drugim dr¾avama. Meðutim, i ako je tako, to smo morali raditi. Svima je u interesu da Savez radi prema propisima. Sigurno je da Tu¾ilaštvo BiH zna svoj posao i da nije bez razloga podiglo optu¾nice, jer se radi o ozbiljnoj instituciji, a ne djeèjem vrtiæu", ka¾e Èolakoviæ.

Izvršni odbor N/FS BiH u ponedjeljak je razriješio du¾nosti èetiri selektora naših dr¾avnih selekcija, te Ahmeda Pašaliæa, direktora svih reprezentativnih selekcija naše zemlje.

"Pašaliæ æe biti rasporeðen na neko drugo radno mjesto u okviru svoje školske spreme. Što se tièe izbora selektora, smatram da ne trebamo ¾uriti, posebno kada je u pitanju "A" tim. Najbitnije je da odaberemo prave ljude. Kvalifikacije za "Mundijal 2010" poèinju tek u septembru, a u prijateljskoj utakmici protiv Japana (30. januara, op.a) nacionalni tim mo¾e voditi i neko od naših uposlenika. Ovdje prije svih mislim na Josipa Katalinskog i Mišu Smajloviæa", smatra Èolakoviæ.

Prema informacijama koje smo dobili iz izvora bliskih N/FS BiH, veæina uposlenika "bh. kuæe fudbala" spremno je svjedoèiti protiv Pašaliæa, bivšeg direktora svih reprezentativnih selekcija, a protiv koga Tu¾ilaštvo BiH nije podiglo optu¾nicu.

24sata:ba | nezavisne:com