NA© STAV

Image

Da li je Pašalic zaista digao ruke od reprezentacije

ili je to opet jedna od dobro osmišljenih igara?

 

Svjedoci smo bili spektakularne sjednice IO N/F Saveza BiH, na kojoj su, po ocijeni nekih, donesene veoma va¾ne odluke, od kojih je svakako najva¾nija smjena "vjeèitog" direktora svih bh. reprezentacija Ahmeta Pašaliæa. Taman kada je kompletna javnost pomislila da je došao kraj noæne more našeg fudbala, kraj kriminala i basnoslovne zarade pojedinaca na raèun reprezentacije, BHFpress saznaje da je Pašaliæ  još uvijek "u igri" i da ga se neæemo olako riješiti. Naime, mi smo iz veoma dobro obavještenih izvora saznali da Pašaliæ uz pomoæ èlana predsjedništva F/NS BiH Dominkoviæa planira dovesti Cicu Kranjèara za selektora Bosne i Hercegovine. Kako tvrdi izvor BHFpress-a Kranjèar bi samo prividno bio zadu¾en za spiskove i odabir igraèa dok bi glavnu rijeè opet vodio (iz sjene) Ahmet Pašaliæ. Na ovaj naèin je potvrðena naša konstatacija da Pašaliæ ima "rezervni plan" i da æe se veoma teško odreæi basnoslovno velikog izvora prihoda. Takoðe, oèito je da Ahmet u svojim poslovima nije bio usamljen i da se sada vrlo lako mogu prepoznati svi oni koji su zajedno sa njim odraðivali poslove. Ako to nije sluèaj onda zašto niko ozbiljno ne razmatra vraæanje Had¾ibegiæa koji je jedino pravo riješenje u ovom trenutku? Pa razlog je dosta jednostavan, jer on osim što je prizanti strènjak ima i dosta jasan stav prema kriminalcima i holštaplerimaa koji su "nakotili" oko reprezentacije.

Naj¾alosnije u èitavom spletkarenju je isticanje "nacionalnog kljuèa" u izboru selektora, ali i nekih ostalih funkcija.  Ako je to uistinu sluèaj onda je krajnje vrijeme da na sve va¾nije funkcije konaèno budu izabrani oni koji se najprije izjašnjavaju kao Bosnaci i Hercegovici, a ne oni koji se izjašnjavaju kao predstavnici tri, Ustavom zaštiæena i priznata, naroda.

Valjda vam je do sada svima postalo jasno da  BHF neæete moæi prevariti. Nama neæete moæi "zamazati" oèi. Ukoliko nastavite sa ignoriranjem i obmanjivanjem bh. javnosti i ako se nastavi sa spletkatenjem bivšeg direkrota reprezentacije, BHF neæe snositi odgovornost za svoje postupke.

Odluka je samo vaša.

OVAJ PUT NEMATE PRAVO NA GREŠKU…

BiH do groba

BHF