Nije nam interes to čačkati

ImageKrim policija u susjednoj Hrvatskoj vrši veliku istragu o namještenoj utakmici 1. HNL izmeðu Zadra i Šibenika. Igraè Šibenika Patricea Kwedija priznao je da je sudjelovao u odigravanju namještene utakmice 16. novembra u kojoj je NK Zadar slavio sa 1:0. Pitanje je zašto se sve ove godine namještene utakmice u Premijer ligi BiH bacaju pod tepih, ako i za to imaju dokazi. Svi se dobro sjeæaju utakmice 20. kola nogometne Premijer lige izmeðu tada domaæina Orašja i Širokog Brijega. Svi su bili oèevici kako je na toj utakmici tadašnji trener Orašja Davor Mladina, kod rezultata 1:0 izvadio svoje najbolje igraèe, da bi na kraju Široki slavio 3:1 i na kraju osvojio i titulu.

Nacionalni interesi

– Tu¾ilaštvo mora reagirati po prirodi posla. Na bilo koji novinski èlanak, koji izaziva i malu sumnju sluèajevi se trebaju ispitati do kraja. Kod nas nijedan sluèaj nije ispitan kako treba, a veæina njih je baèena i pod tepih, naravno ne bez razloga. Teško je dokazati takve sluèajeve, ali ih treba ispitivati – veli èovjek blizak Savezu.

Ako za naše Tu¾ilaštvo, ili SIPU nije dokaz da jedan igraè izjavi da je uèestvovao u namještenoj utakmici (op.a Zajko Zeba priznao da je igrao namještenu utakmicu u Premijer ligi), onda ne znamo šta treba istra¾ivati. Svi se sjeæaju da su kladionice iz susjedne zemlje nakon sumnjive utakmice 10. novembra 2007., obavjestile Savez da je utakmica namještena, a NS BiH zataška cijelu aferu, kao da se ništa nije ni desilo.

– Nacionalni interesi su i dalje ispred svega. Klubovi po nacionalnoj osnovi poma¾u jedni druge i to æe kod nas biti i dalje veliki problem. No, bez obzira što je to kod nas "normalno", to se u svijetu ka¾njava – ka¾e jedan od ljudi blizak Savezu.

Rušenje Saveza

Malo je èudno kako ljudi u bh. Savezu reaguju, kada su u pitanju afere oko sumnjivih utakmica u Premijer ligi BiH. Èelnici FIFA-e i UEFA-e u Sarajevo dolaze brzo, a ako se ponovo pokrenu ove stvari bh. Savezu se ne piše dobro, pored starih problema sa utajom poreza.

– Ništa od toga nije ustanovljeno. Svakako da ima utakmica koje su bile pod sumnjom, ali za to nije bilo dokaza. Svi su tvrdili da sam ja sa Slavijom uèestvovao u onoj utakmici sa Leotarom, kada je bilo 4:3. Pokazalo se da od toga nema ništa. Ma pusti to Slavija je ove godine pokradena 10 bodova od kontrolora, sudija (op.a. Èeko brani svoj klub), a takav je sluèaj recimo i sa Travnikom (op. a. Èlan predsjedništva ¾eli skrenuti sa teme). Ne znam šta vi hoæete, je li vama u interesu da srušite NS BiH. Nije nam sada u interesu da èaèkamo te stavri, jer nam dolaze FIFA i UEFA i to mo¾e samo štetiti Savezu – govori èlan predsjedništva NSBiH Bogdan Èeko.

Ako NSBiH nije u interesu da otkriva afere i mrlje u bh. nogometu, jeste bh. javnosti i zato æemo i raditi na tome. Jasno je svima da je veliki pritisak na "Ilji i dru¾ini", ali sami su upetljali bh. nogomet u dugove i probleme, pa neka i odgovaraju za to.

Kladionièarska mafija

– Veliki problem za nogometni svijet je kladionièarska mafija, koja je sve više upletena u nogomet. Kod nas je to u pojedinim utakmicama izra¾eno, jer se na jednoj naštimanoj gostujuæoj pobjedi mo¾e poprilièno zaraditi. Ako je jedan Juventus mogao biti izbaèen iz Premijer lige, zašto ne bi neki bh. klub – tvrdi èovjek blizak Savezu.

Iljina podrška

– Od kako je Dominkoviæ predsjednik Saveza u veæini namještenih utakmica uèestvovali su hercegovaèki klubovi na koje on ima veliki utjecaj. Iljo Dominkoviæ ima ljude na svim nivoima i on vješto prikriva sve malverzacije. Problem su komisije, koje rade u NSBiH, ima ih previše, a u suštini se ništa ne radi – ka¾e naš sagovornik.

AS