Oèekujem promjene na bolje

ImageSamim dolaskom sa svih strana svijeta na sastanak u Sarajevo pokazali smo da nam je stalo da se riješi situacija oko reprezentacije, poruèio je Sergej Barbarez, nekadašnji kapetan bh. vrste.
U utorak su potpisnici ultimatuma Kenan Hasagiæ, Zlatan Bajramoviæ, Emir Spahiæ, Saša Papac, Mirsad Bešlija, Ivica Grliæ i Ninoslav Milenkoviæ, zajedno sa Sergejom Barbarezom, u Sarajevu razgovarali s èelnicima Nogometnog saveza, Iljom Dominkoviæem i Sulejmanom Èolakoviæem, te generalnim tajnikom Munibom Ušanoviæem. Tema je naravno bila reprezentacija, a igraèi su na stol stavili uvjete koje Savez treba ispuniti da bi oni ponovno zaigrali za dr¾avnu vrstu.

Korak naprijed

“Ne mogu reæi da smo nešto riješili, ali pokazali smo da ¾elimo stvari pokrenuti na bolje. Zato smo i došli u Sarajevo. Napravili smo prvi korak, sada je na potezu Savez”, kazao je Barbarez koji je juèerašnji dan proveo u rodnome Mostaru.
Što ste konkretno rekli èelnicima Saveza?
“Iznijeli smo svoja stajališta, dali svoje prijedloge što je potrebno uèiniti da bi se situacija popravila, da bi igraèi ponovno igrali. Detalje ne bih sada iznosio u javnost, dok ne vidimo hoæe li se stvari pokrenuti nabolje”.
Jeste li dogovorili novi sastanak?
“Nije dogovoren novi sastanak, ali obavili smo korektan razgovor. Èekamo potez Saveza i mislim da æe se u skorijoj buduænosti dogoditi neke promjene na bolje”.
Znaèi li Barbarezova prisutnost na sastanku i njegov moguæi povratak u dr¾avnu vrstu?
“Ne. Ja sam svoje odradio. Ali, tu sam da pomognem, da pokušamo naæi rješenje jer sam i ja dio svega toga”, završio je nekadašnji kapetan. Bajramoviæ: Nemam nikakav komentar

Za razliku od Barbareza, veznjak Schalkea Zlatan Bajramoviæ nije bio raspolo¾en za davanje izjava u vezi sastanka.
“Nemam nikakav komentar vezan za sastanak”, kratko je napisao u sms poruci Bajramoviæ na našu zamolbu da prokomentira sastanak s èelništvom Nogometnog saveza BiH.

Dominkoviæ: Cilj je popraviti unutarnje odnose u reprezentaciji

Iljo Dominkoviæ jedan je od “krivaca” za sastanak s potpisnicima ultimatuma. Dominkoviæ, koji æe krajem studenoga slu¾beno preuzeti du¾nost predsjednika Nogometnog saveza, inicirao je sastanak koji se odr¾ao u Sarajevu.
“Ostvarili smo ono što smo i najavili, a to je da æemo organizirati sastanak s igraèima i pokušati pronaæi rješenje. I mi i igraèi u dvosatnom razgovoru iznijeli smo svoja razmišljanja i stajališta. Zajednièki cilj je da svi najbolji igraèi budu na raspolaganju izborniku. Ovim sastankom pokazali smo da ¾elimo omoguæiti bolji ambijent u A reprezentaciji. Takoðer, zajedno s igraèima dogovorili smo se da ne pravimo od ovoga medijsku kampanju. Zato sastanak nije bio najavljen”, kazao je Iljo Dominkoviæ.
Što su konkretno tra¾ili igraèi?
“Tek kada se kompletira predsjedništvo Saveza (izabere novi èlan iz RS-a, nap.a) te popuni Izvršni odbor, i kada se odr¾i Skupština NS-a 7. prosinca, tada æe Izvršni odbor dati svoje viðenje kompletne situacije i objaviti detalje. Cilj je da se poprave unutarnji odnosi u reprezentaciji”, kazao je Dominkoviæ.
“U svakom sluèaju, optimistièan sam nakon sastanka s igraèima i vjerujem da æemo demokratskim putem pronaæi rješenje”, zakljuèio je Dominkoviæ.

Dnevni list