Roseti, Larionda, Hanson potvrðuju da je FIFA mafijaška organizacija

Èelnici FIFA -e i UEFA -e, zaštitnici su i pokrovitelji sudijskih lakrdijaša i lopova, kakvi su Urugvajac Horhe Larionda, Italijan Roberto Roseti i Šveðanin Martin Hanson. Spomenuta "crna" sudijska trojka, zasjenila je maestralne igre; Ozila, Mesija, Robena, Robinja, Suareza, Vilju… Unatoè romantiènoj igri karioka, tulipana, gauèosa, spomenuti trio kroji poredak. I oni su miljenici èelnika FIFA – e i UEFA -e. Hanson je najprije priredio neviðen cirkus kada je priznao neregularan gol Anrija koji je eliminisao Irce i odveo Francuze na SP. Roseti je bespotrebno p(r)ogurao Argentince kada je priznao gol Teveza, koji je spavao u ofsajdu. Najveæu blama¾u FIFA -i priredio je Urugvajac Larionda, koji je u suradnji sa pomoænikom drsko pokrao Engleze.

 

 Image


Cijeli svijet je vidio tu kraðu. Poput najveæih mafijaša, sudije su kreirale ishode utakmica, pa i tok mundijala. Èelnike, odnosno njihove zaštitnike iz UEFA -e i FIFA -e to ni malo ne brine. Sve su glasniji komentari kako je FIFA mafijaška organizacija. Za drske kraðe, za gubitak miliona eura, bez kojih su ostali neki Savezi, iz FIFA dolazi stidljiva isprika. Mudraci iz svjetske nogometne organizacije ponašaju se kao da su nekog u prolazu nesmotreno zakaèili laktom, a ne drsko pokrali. Kod njih je pravilo: red kraðe, red isprike. I tako godinama. Niko nas ne mo¾e uvjeriti da sve što se dešava je plod sluèajnosti.

 

 I mi, odnosno BiH, u više navrata smo pokradeni. I taj Roseti je poslan po zadatku da sudi uzvratni meè bara¾a sa Portugalcima. Da sprijeèi eventualnu senzaciju. Baš kao što je uradio Šveðanin Hanson, kada je pokrao Irce. Ima i drugih primjera. UEFA je drastièno i do¾ivotno kaznila Novu Paniæa, zbog navodnog razgovora sa kladionièarskom mafijom. Ako je to tako, zašto je stradao samo Paniæ. Zašto se nagraðuju sudije koje realiziraju prljave scenarije, poput Hansona. Koga briga za Blaterove isprike. Paniæ je platio ceh jer je Balkanac, a ne Skandinavac, ili Francuz, Italijan… Pa i sam Blater se u Sarajevu vozao u limuzinama ovdašnjih kriminalaca, sjedio je i dru¾io se sa potencijalnim ratnim zloèincima, koji su se motali oko Saveza. A, sve da dobije glas. Blateru je BiH zanimljiva samo zbog glasa, da bi dobio još koji mandat.

I njemu i Lenartu Johansonu. Bivšem èelniku UEFA -e, kao i njegovom nasljedniku Mišelu Platiniju. Oni nas "paze i maze" samo u vrijeme kampanja. U tom kontekstu gledam "plemenitu" misiju nadobudnog i umišljenog Marsela Benca i frustrirane Eve Paske. Koje niko u nogometnom svijetu, ne shvaæa ozbiljno.

 

Èak ni Sulejman Èolakoviæ. Oni "šatro" godinama prijete sankcijama, pa onda mole da se usvoji statut, a godinama poma¾u i odr¾avaju u ¾ivotu ovu bagru iz Saveza na njihovim pozicijama. I još ih pozivaju na kongrese, velika takmièenja, seminare, sveèane manifestacije.

 

Da im je stalo da imaju ozbiljan Savez (NSBiH) mudraci iz mafijaških nogometnih asocijacija, riješili bi to jednostavno: prestali bi davati milione eura, franaka na raèun Saveza, zabranili im uèešæe na kongresima i sliènim skupovima i tako ih prisilili na ostavke. Ustvari, Evi Paske i Marselu Bencu trebaju Savezi kakav je NSBiH. Baš kao što se godinama Visoki predstavnici u BiH bore za opstanak OHR -a. Pa, ta gospoda ¾ivi od dnevnica i "misija" po BiH i sliènim provincijama. Njima trebaju èolakoviæi, èeke…, kako bi opravdali svoj (ne)rad.

Sad je stvar potpuno jasna: Bh. Savezom vladaju ljudi i vladat æe godinama jer ih podr¾avaju kompromitirani èelnici i "autoriteti" iz UEFA – e i FIFA -e.

Logiènim mi se èini, da uz transparent, koji je obavezan na utakmicama bh reprezentacije, "Savez napolje", treba stajati i onaj "Mafijaši" iz FIFA i UEFA -e napolje!"

 

(SAN)