Ne zanimaju nas pozicije, veæ bolja buduænost reprezentacije

ImageSa Sergejom Barbarezom nikad nije bilo problema. Uvijek je bio zahvalan sagovornik. Istinska nogometna marka, ljudska «gromada». U Bundesligi je pomjerio granice. Briljira u dresu Bajera. Meðu deset najboljih je igraèa u Bundesligi po uèinku. Rijetki su u njegovim godinama, koji i danas sakupljaju ponude. Iz reprezentacije je sam otišao. Fanatikosi i danas skandiraju njegovo ime. I kada se gubi i pobjeðuje skandira se Sergeju. Nakon sastanka sa èelnicima Saveza i jednodnevnog odmora u rodnom Mostaru, Sergej je pristao na razgovor za «San» i kolegici Leili Mehinoviæ sa FTV.

Direktor ili selektor?

Dakle, šta je dogovoreno na sastanku sa èelnicima Saveza?

Još ništa.

Zašto su onda Iljo Dominkoviæ, Munib Ušanoviæ i Sulejman Èolakoviæ, slavodobitno trljali ruke, nakon suèeljavanja?

Ne znam kako su se ponašali, ali je razgovor bio korektan i konkretan.

Da li je Vama ponuðena neka pozicija, mo¾da direktorska?

Zasada nije. Nismo ni tra¾ili pozicije. Nas to ne zanima, veæ buduænost bh. reprezentacije.

Javnost i navijaèe zanima hoæete li se vratiti u nacionalni tim?

Ja se neæu vratiti kao igraè. To je sigurno. Otišao sam, ali zauvijek iz reprezentacije. Meni je bitno da ovi momci, koji su u najboljim godinama igraju za reprezentaciju.

Dobro, dali bi prihvatili selektorsku poziciju?

Ako Vam treba jak naslov, zanima me selektorska pozicija. I predsjednièka.

Kratak rok

Pretpostavljam da imate podršku saigraèa?

Mi smo prije svega prijatelji, potom profesionalci, ozbiljni ljudi kojima je stalo od ove zemlje i reprezentacije. Mi smo izašali iz reprezentacije svojevoljno kako bi se neke stvari promijenile. Mi smo otišli, a svi vidimo kakvo je danas stanje. Jeli bolje? Nije. E, nama je stalo da bude bolje.

Pa, hoæe li, šta ste dogovorili, zakljuèili na sastanku?

Ništa više nije do nas. Sve je do ljudi koji vode Savez. Mi smo kazali što mislimo, zbog èega smo se odluèili na ovaj korak. I Dominkoviæu i Èolakoviæu je stalo do uspjeha reprezentacije. Ranije nije bilo ovakvih sastanaka. Svi smo se slo¾ili da je bolje za stolom rješavati probleme, nego preko medija. Vi znate da su nas pojedinci prozvali, napadali optu¾ivali, a niko od nas nije odgovarao.

Zašto?

Naš odgovor je ovaj sastanak. Mi smo došli sa raznih destinacija, iz nekoliko dr¾ava. Pokazali smo volju i ¾elju. Kazali što mislimo. Sada èekamo odgovor.

Prièalo se da je bilo razmimoila¾enja meðu potpisnicima?

– To su mo¾da ¾elje nekih koji ¾ele razdor. Nikakvog razdora nije bilo.

Kada je novi sastanak, odnosno kada se vraæate u reprezentaciju?

Neæemo sada sastanèiti kao politièari. Ljudi sa kojima samo razgovorali znaju za naše uslove. Nema se puno vremena. Rok je kratak. Ako nas ¾ele, ako ¾ele Bajramoviæa, Papca, Spahiæa, Hasagiæa, Bešliju, moraju se izjasniti. Ako se ništa ne promijeni, ništa od povratka, ali neka preuzmu odgovornost oni kojima je do fotelja, a ne do bolje buduænosti bh. reprezentacije – izjavio je za naš list Sergej Barbarez.

Sinan Sinanoviæ

Papac: ®rtvovali karijere

Sa Sergejom je bio Saša Papac, odlièni stoper Glazgova. Papac blista u Glazgovu, u reprezentacije je bio zadu¾en za najopasnije suparnièke napadaèe. Koje je sa uspjehom krotio.

Mi smo ¾rtvovali svoje karijere samo da bi se nešto promijenilo oko reprezentacije. Mo¾da ja to neæu ni doèekali, ali æe neki drugi mlaði igraèi imati normalan ambijent. Kod nas je godinama bila improvizacija. Rezultati su to pokrivali, a mi smo trpili, šutili i igrali… Krajnje je vrijeme da neko sada ka¾e: hoæemo li stagnirati, propadati ili iæi naprijed. Bez obzira igrao, ja, Sergej ili neko deseti, vrijeme je da se neki problemi poènu rješavati – podvukao je Papac.

Pjaniæ na èekanju

Miralem Pjaniæ je postao briga samo Muniba Ušanoviæa. I to najbolje govori kako se NSBiH odnosi prema talentima. Nije jedini koji je èekao na debi i nikad nije doèekao. Pjaniæ je po drugi put u mjesec dana došao na okupljanje, predao kompletnu dokumentaciju, ali nikog od struke od «bajnih» selektora nije se uzbudio što Pjaniæ gubi strpljenje. Sedamnaestogodišnjeg dragulja iz Meca tra¾i najbolji evropski klubovi, ¾ele ga francuska i njemaèka za svoje selekcije. Veæ je dva puta odbio poziv selektora A tima Luksemburga. Postao je glavni igraè Meca…. Sve je to postigao bez minute u bilo kojoj selekciji BiH.