Grliæ, Misimoviæ, Papac otkazali put u Japan

ImageNa selektorovu ¾alost, obistinilo se ono o èemu smo pisali proteklih dana. Naime, Mehi Kodru otkazalo je nekoliko kljuènih igraèa na koje je raèunao za svoj debitantski nastup u Japanu. Ivica Grliæ, Zvjezdan Misimoviæ, Saša Papac, toklom juèerašnjeg dana otkazali su svoj nastup. Misimoviæ je povrijeðen, Papca i Grliæa ne puštaju klubovi (Glazgov i Duisburg), pa se selektor našao na mukama. I nije to kraj lošim vijestima. I Zlatan Bajramoviæ je povrijeðen, a još nekoliko igraèa, odnosno klubova za koje nastupaju, nisu poslali potvrdan odgovor u Savez.

Papac: Zaboraviti prošlost

Kodro je prinuðen pisati nove pozivnice. U selektorovom notesu je odreðen broj internacionalca. Ukoliko otkazi zaredaju, put Japana æe sigurno neko od domaæih vedeta. Navodno je Kodro dobio sugestije i preporuke za Šabiæa, Dudu, Štiliæa, Šiliæa… Kodri i Boliæu nije lako. Odraðuju posljednju zadaæu bivšeg menad¾emnta, koji je japanskom avanturom ote¾ao ¾ivot novom selektoru i njegovom timu.

Saša Papac, stoper Glazgova, iz Škotske je za "San" izjavio:

– Termin je pogrešan. Èim otka¾u glavni igraèi, postavlja se pitanje, ima li smisla igrati. Problem je što se utakmica ne mo¾e otkazati. Ja imam u èetiri dana dvije utakmice. Krajem ovog i poèetkom iduæeg mjeseca. Vjerujem da i veæina reprezentativaca ima prvenstvene ili kup utakmice. Kodri je najte¾e. Mislim da je njegov dolazak pun pogodak. Nadam se da æemo se u nekom povoljnijem terminu svi okupiti. Treba zaboraviti ono što je bilo juèer, okrenuti se buduænosti – rekao nam je Papac.

Olimpijska selekcija

– Mo¾da je trebalo u Japan odvesti A -2 ili olimpijsku selekciju – razmišljao je Kodro. Fakat bi to bilo isplativije, jer bi na licu mjesta selektor vidio èime raspola¾e domæa liga. Meðutim i Kodri je jasno da bi se sa domaæom postavom proveli kao meta na streljani. Naši nogometaši pauziraju dva mjeseca, a odnedavno su neki klubovi poèeli sa pripremama. Mo¾da je najbolje bilo da ovu utakmicu odradi bivša garnitura. Nije korektno da novi selektor plaæa ceh za greške onih što su godinama skrnavili bh. nogomet. Selektoru i nije neka utjeha što je Iljo Dominkoviæ opravdao one koji su dogovodili meè u Japanu. U Tokiu æe, po svemu sudeæi igrati šarolika selekcija. Mo¾da svoju prvu i posljednju utakmicu. I "šlag" na tortu, osim japansku avanture, propast æe i februarski (6.02.)termin, pa bi Kodro novo okupljanje mogao imati tek u martu. Na mukama je i administracija Saveza, odnosno njem meðunarodni odjel, koji piše i briše nove formulare za vizu onima koji krenu za Tokio. Japanci su bezbri¾ni. Platili su 150. 000 eura da svoj "æeif", dok se Kodro peèe na tihoj vatri.

S.S.

Barbarez: Samo navijaè

Sergeja Barbareza nisu iznenadili otkazi. I on je upozoravao na pogrešan termin. Iznenadilo ga je naše pitanje o moguæem povratku:

– Majke mi, ja tebe ne razumijem. Prije desetak dana izjavim za tvoje novine, kako je gotovo sa igranjem, a ti me opet pitaš hoæu li se vratiti. Ma, ja sam ti sada i ubuduæe samo navijaè. Nisam ti ja više zanimljiv. Ima mlaðih momaka, piši o njima. Moje je vrijeme u reprezentaciji je prošlo. Ne ¾ivi se od uspomena. Ja sam otišao iz reprezentacije, a nije ona iz mene. Istina je da su se Kodro i Boliæ najavili da æe doæi do mene. Nas nekoliko æe biti na tom sastaku, jer smo Grliæ, Bajramoviæ, Bešlija, Milenkoviæ blizu. Okupit æemo se na jednom mjestu i poprièati o svemu. Ne zanima me ni trenersko mjesto, jer nisam još za penzije – izjavio je Barbarez, sportska i ljudska marka. As, koji ruši rekorde u Bundesligi. Nedostaje mu još pet golova da uðe u "Klub 100", u kojem su samo rijetkih, rasni i klasni, kakav je naš "Ser¾injo". Na dobrom je putu i da postane prvi stranac sa najveæim brojem utakmica u Bundesligi. Ovo je Sergejova dvanaesta sezona.

Vladaviæ, Damjanoviæ, Ibiševiæ…

Nakon brojnih otkaza, selektor je aktivirao rezervni spisak. Navodno je napisao dodatne pozive za igraèe koji su igrali u proteklom ciklusu. Meðu najozbiljnijim kandidatima protiv Japana su npadaè slovaèkog prvaka ®iline, Admir Vladaviæ, koji je igrao i kod Sliškoviæa i kod Muzuroviæa. Moguæe je da Kodro pozove Darija Damjanoviæa iz splitskog Hajduka, te Vedada Ibiševiæa, igraèa njemaèkog Hofenhajma. Osim spomenutih igraèa koji su otkazali dolazak na meè protiv Japana, u veèernjim satima selektora je oneraspolo¾ila i vijest iz Kranjèeviæeve. Miroslav Æiro Bla¾eviæ ne ¾eli pustiti Senijada Ibrièiæa i Safeta Nadareviæa. Navodno, ni Hofenhajm nije raspolo¾en dati zeleno svjetlo Sejadu Salihoviæu.

san