44. sedmica

  Nas stav
Ponedjeljak, Oktobar 29, 2007.

Poèetak sedmice u sportskom svijetu obièno se koristi za analizu odigranih utakmica u nacionalnim fudbalskim prvenstvima. Kod nas u BiH se nema šta analizirati. Sve je fantastièno jasno. Mi smo sistem u fudbalu/nogometu doveli do perfekcije, tako da igraèi, treneri, navijaèi i svi ostali nemaju razloga, kao u drugim zemljama, razbijati glavu šta æe se, kada i kako desiti na zelenim terenima, ne samo vikendom nego i tokom èitavog prvenstva.

Mi imamo renomirane eksperte koji brinu za nas i koji su nam napravili tako dobar i efikasan sistem u kojem graðani BiH uvijek znaju, bez da nam neko mora to ozvanièno objaviti, šta æe se dešavati u toku prvenstva. Tako, recimo, godinu dana unaprijed znamo ko æe nam biti šampion, a vala znamo i ko æe zauzeti pozicije koje vode u evropska takmièenja (one se dijele bratski izmeðu klubova ustavno priznatih naroda – kada bi bila ustavna kategorija Bosanac i Hercegovac to bi samo stvorilo dodatan problem i bezrazlo¾no zakompliciralo ovaj neprikosnoveni sistem).

Eto, mi smo u BiH stvarno sretni narodi. Ne moramo se sekirati i nervirati bez razloga. Veoma smo zahvalni svima koji daju svoju nesebiènu podršku, znanje i umjeæe u opstanku ovakvo dobrog sistema. Jebo Evropljane. Neka ih, neka se i dalje pate. Mi ovaj sistem ljubomorno èuvajmo samo za sebe kao zjenicu oka svoga. Dosta su oni nas jebavali. I poslije saveza-savez! !!

ImageEh, pazite sada. S obzirom da im ne ¾elimo ustupiti uspješnu formulu fudbalskog/nogometnog ureðenja, ti Evropljani su se drznuli da nam ”podmeæu” na raznorazne naèine. Tako nas, eto, blate u nekim ostalim sportovima. Evo navodimo jednu takvu ”podvalu” kojom su ¾eljeli uzdrmati našu javnost :

”…crveni se obraz naših šahista i šahistkinja koji nisu mogli da otputuju na Europsko prvenstvo u šahu u Grèkoj jer nisu imali novca za put i smještaj…”

ili recimo:

”…mlada stolnoteniserka Belma Bušatliæ iz Bugojna na Europskom prvenstvu mladih u Slovaèkoj morala je da napusti takmièenje i pored toga što je izborila prolaz dalje jer naša ekipa nije imala potrebnih 500 eura da nastavi boravak u Slovaèkoj…”

Ovakvo devalviranje našeg sporta u meðunarodnim okvirima je stvarno prevršilo svaku mjeru. Krajnje je vrijeme da se oglase naši predstavnici u svim moguæim institucijama i da zatra¾e odgovornost aktera koji nam nanose štetu. Kada se utvrdi ko su krvci, iste treba proglasti personama ”non grata” u BiH. To æe biti i primjer za sve ostale koji se budu zajebavali sa obrazom naše zemlje.

 

Utorak, Oktobar 30, 2007.

Lijepa informacija: ”Brazil æe biti domaæin svjetskog prvenstva 2014.”

Mašala, èestitamo ovoj fudbalskoj naciji. Ne sumnjamo da æe ova smotra najboljih svjetskih selekcija biti, u pravom smislu rijeèi, praznik fudbala. Mi, u BiH, evo uveliko pripremamo i podmlaðujemo selekciju?! Doduše, to se kod nas sistematski radi prije svakih kvalifikacija. Ipak, mi se redovno ne plasiramo na velika takmièenja. Zbog toga se kod nas krivnja iskljuèivo prebacuje na selektore, a selektori na igraèe. Nema smisla da narušimo harmoniju smjenjivanja i da, ne daj Bo¾e, pokušamo zauvjek otjerati neke dokazano nestruène, nekompetentne i ostale najnepopularnije osobe u BiH.

Kada bi kojim sluèajem javnost imala pravo da se na referendumu izjasni koga da smjenimo da bi nam u fudbalu bilo bolje – 99,9 % bi glasalo za smjenu svih onih iznad selektora (oni 0,01% bi bili samo oni koji su tamo i njihovi ahbabi i tald¾ije, a garantujemo da bi i èlanovi njihovih porodica ¾eljeli da siðu sa ovih pozicija jer se i oni samo osjeæaju nelagodno radi komšija i prijatelja).

ImageKako bi bilo lijepo kada bi na takva mjesta došli iskusni fudbalski struènjaci, patriote ili oni koji su prije nekoliko decenija izlazili na slièicama sa kojima su djeca u cijelom svijetu igrala pole-cijele ili razmjenjivali duplikate npr. Platinija za Safeta Sušiæa. E sad su ta djeca porasla pa se pitaju, gdje se izgubiše onakvi asovi i da li je moguæe da su kao djeca bili izvarani od tadašnjih izdavaèa slièica i albuma, pa nikako nisu mogli doæi do slièica Pašaliæa, Ušanoviæa, Èolakoviæa, Dominkoviæa…

 


Srijeda, Oktobar 31, 2007.

Udarna vijest je svakako da Olympique Marseille ¾eli po svaku cijenu da otkupi mladog bh. fudbalera, Miralema Pjaniæa. Isto tako, uz ovu vijest, moramo dodati i izjavu Pjaniæa koji ka¾e da ga samo zanima nastup u reprezentaciji BiH, ali postoji ”tehnièki” problem oko izdavanja pasoša za mladog Pjaniæa.

Navodno i Muzuroviæ i Nikiæ su zainteresovani da u svojim selekcijama vide ovaj istiniti nogometni dragulj. Eh sad. Jedno je šta selektori misle, a drugo je šta ljudi na ”višim” foteljaškim funkcijama ¾ele (doduše svi znaju šta ¾ele). Ipak, ovo se, ama nikako, ne uklapa u ”njihovu” koncepciju, jer do sada se u reprezentaciju, u veæini sluèajeva, pozivalo samo preko ”njih” i raznoraznih menad¾era. Tako su svi bili ”dobri”.

ImageUkoliko se pojavi Pjaniæ, onda to ”moænicima” stvara dva neplanirana gubitka. Prvi je taj da Pjaniæ neæe ”bac
iti na kafu par hiljada eura” pa ”oni” neæe imati fajde, a drugi je da æe Pjaniæ zauzeti (popuniti) mjesto u reprezentaciji BiH na koje ne mogu više pozivati neke svoje ”talente” koji bi se pojavili taman toliko (znaèi jednom) koliko bi bilo dovoljno da npr. iz treæe lige u xy prvenstvu budu preprodati u drugu ligu u yx prvenstvu.

Nadamo se svim srcem da æe Pjaniæ dobiti pasoš i pored odreðenih peripetija i administrativnih sranja (nije nam jasno kako su toliki drugi mogli dobiti bh. dr¾avljansto, a frka se baš ”napravila” kod Pjaniæa).

Druga interesantna vijest za ovaj dan je potpisivanje sporazuma izmeðu N/F SBiH i Opæine Zenica o gradnji fudbalskog centra.

”Centar, èija bi izgradnja na lokalitetu Kamberoviæa ravan trebala poèeti u januaru 2008., slu¾it æe za pripremu svih reprezentativnih selekcija BiH, a koštat æe oko 4,5 miliona KM. ImageIz projekta Goal FIFA je veæ osigurala 600.000 dolara, dok je UEFA iz projekta Hat – trick osigurala 2,5 miliona švicarskih franaka. U prvoj fazi predviðeno je da Centar sadr¾i dva terena, od kojih je jedan s umjetnom travom, natrkrivene tribine s 1.500 sjedeæih mjesta i objekt smještajnog kapaciteta od 28 dvokrevetnih soba. Vjerujemo da æe potrebna dokumenacija biti osigurana do kraja godine, a da æe kompletna prva faza izgradnje biti uraðena tokom iduæe godine'', izjavio je Iljo Dominkoviæ.

Èim se spominju pare zasijaju okice kod funkcionera Saveza. Treba ovih dana pratiti da li su veæ odreðeni izvoðaèi radova ili æe se to odabrati transparentno (kao i do sada, hahaha). Vjerovatno æe svi papiri od ugovora, tendera i svih izdataka biti pohranjeni u najnoviju kasu (sef) koja je teška nekoliko stotina kilograma i koju æe opet ”neko” u po bijela dana iznijeti iz Saveza, pa šetnjom kroz Bašèaršiju odmoriti na par mjesta, pojesti æevape i lagano odjahati prema zapadu, tamo gdje zalazeæe Sunce ima jarku narand¾astu boju koja, po drevnom tumaèenju, najavljuje još jednu godinu blagostanja…

 

Èetvrtak, Novembar 1, 2007.

Nije prvi april/travanj pa da se zbijaju šale, al’ eto imamo marionetu (pardon selektora) koji je ponovo dao ekskluzivan intervju:

“Selektor Fuad Muzuroviæ ponovo æe u reprezentaciju pozvati neke od potpisnika pisma protesta protiv èelnika Nogometnog saveza BiH, otkrio je u juèerašnjem razgovoru za "Dnevni avaz".Na spisak kandidata za posljednji meè kvalifikacija za Euro 2008., protiv Turske u Istanbulu 21. novembra, Muzuroviæ æe skoro sigurno uvrstiti bivšeg kapitena Zlatana Bajramoviæa, golmana Kenana Hasagiæa, Sašu Papca i Emira Spahiæa.
Spisak æe, kako je dodao, objaviti iduæe sedmice, u srijedu ili èetvrtak. Ka¾e da razmišlja i o nekim novim imenima
(šta li mu je Pašaliæ naredio i koga li æe pozvati? op.a) da sa saradnicima Ištukom, Sredojeviæem i Prljaèom rješava posljednje detalje vezane uz poèetak i program priprema.

Image Koliko je nama poznato – Ivo Ištuk, nezadovoljan stanjem u i oko selekcije, najvjerovatnije æe odstupiti sa svoje pozicije kako bi saèuvao ugled, dignitet i struku. Muzuroviæ, valjda zbog godina, smatra da je svaka mjeseèna plaæa zauhar i trpi sve i svašta. Mi iskreno ¾alimo što je popularni Dajða dozvolio da postane marioneta nekih ljudi i što u svojim godinama dozvoljava da neko manipuliše sa njegovim imenom.

Doduše, sve ima svoju cijenu i ako je to zbog onolike plate, onda vjerujemo u onu tezu – sve i svako ima svoju cijenu. Mi znamo, tj. sigurni smo, da potpisnici hoæe doæi samo na razgovor, ali da neæe nastupati dok se ne ispune dobro znani uslovi.

Na pitanje o eventualnom otkazu njegovih usluga Dajða je još izjavio:

"Nakon meèa s Turskom, napravit æu analizu i predati izvještaj Izvršnom odboru pa neka se oni odreðuju o tome. Istina je da bih volio nastaviti zapoèeti posao” – zakljuèio je naš sagovornik.

Ako Dajða bude imao imalo poštenja prema samom sebi, onda æe u svoj izvještaj staviti i ”specijalni karantin” u kojem su bili naši ”najbolji” fudbaleri u Grèkoj. Nadamo se da æe krivcima i jebaèima objaviti imena, jer dosta je bilo svaljivanja individualne na kolektivnu krivicu.

Ipak, bojimo se da u ”vrzinom kolu” niko ne smije nikoga smijeniti, etiketirati i slièno, pa æe se samo pojaviti one standardne i nama dobro znane rijeèi, komentari i izjave: ”razoèaravajuæe, ali ipak je bilo dosta promjena u kvalifikacijam pa bi mo¾da trebao on sam zapoèeti novi ciklus”; ”svako ima pravo na popravni”; ”neki igraèi nisu odgovorili zahtjevima”; ”pa neæe valjda predsjednici trèati po terenu i zabijati golove”; ”ja samo radim administrativne poslove, a igraèi su imali idealne uslove”; ”direktor reprezentacije je na slu¾benom putu pa ne mo¾e dati izjavu”; ”za sve su krivi mediji, novinari i navijaèi jer bez razloga napumpavaju situaciju”, itd.

Iako je naša reprezentacija ispala iz treæe u èetvrtu jakosnu grupu, popularni Dajða se nada (pazite drskosti) da æe ga za ovakvu bruku i sramotu još i nagraditi, tj. poslati u Durban 25.novembra 2007. godine na ¾rijeb za Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Najbolje bi bilo da Pašaliæeve i Dajðine pulene pošaljemo u ovaj ju¾noafrièki grad pa da konaèno oæeife seks sa tamnoputim djevojkama, jer su u Grèkim noænim barovima upravo one bile interesantne našim igraèima-jebaèima.

 

Petak, Novembar 2, 2007.

Konaèno se neko sjetio da kontaktira neke proslavljene bh fubalere. Tako je Elvir Boliæ za Dnevni list dao intervju u kojem je pomenuo sve ono što zna prosjeèno informirani graðanin u BiH, a oni koji treba da znaju prave se budale.

ImageNakon svega što se dogaðalo u i oko reprezentacije, mogao se oèekivati ovakav pad. U one tri poèetne pobjede (pod Muzuroviæevim vodstvom, nap.a.) reprezentacija je imala dosta sreæe, a porazi koji su uslijedili nisu me zaèudili. Oèekivao sam takav slijed dogaðaja. Prije dvije-tri godine reprezentacija je bila ponos dr¾ave, dva puta smo bili na pragu odlaska na veliko natjecanje, a danas smo ponovno na nuli. U stvari, ispod nule”.

Najviše su ga ”zaboljele” sablasno prazne tribine stadiona na Koševu.

”To je naj¾alosnije. U Turskoj su prenosili utakmicu BiH – Norveška, stvarno sam se razoèarao kada sam vidio kako je malo ljudi došlo na utakmicu. Zvalo me nekoliko turskih novinara i pitalo: ”Što je ovo?”. Ne znam zašto su se ljudi toliko ohladili od reprezentacije. Nije problem samo u igraèima. Sve što se stvaralo proteklih desetak godina propalo je i treba krenuti ispoèetka. A to je vrlo teško”, ka¾e Boliæ.

Boliæ je u stvari samo potvrdio ono što smo mi veæ apsolvirali, a što je vezano za igraèe potpisnike pisma:

”Ne vjerujem da æe se ti igraèi predomisliti dok je situacija u Savezu kakva jest. Ali, u svakom sluèaju trebaju sjesti i pokušati se dogovoriti. Neka pozovu i nas koji smo godinama igrali da damo svoje mišljenje”.

E moj Bola, ne nadaj se da æe te pozvati. Nisi ti stuènjak za posao u kojem su ”oni” vješti. Samo bi im pravio sranja, a “oni” to neæe.

Nego, imamo pitanje za sve vas koji èitate ovaj text: Da li bi iko u ovoj našoj zemlji imao muda da napravi Alternativni Fudbalski Savez BiH? 

Da se okupe eminentni stuènjaci, fudbaleri, ex fudbaleri, itd. i svi koji bi bez ikakvog liènog interesa na ovaj naèin izrazili svoj stav, ali i ljubav prema dr¾avi. Pismo FIFI i UEFI sa ovog skupa na kojem bi bile potpisane fudbalske legende èiji prijatelji i ex-suigraèi trenutno sjede na funkcijama u pomenutim Evropskim i Svjetskim kuæama fudbala, imalo bi ogroman autoritet naspram anonimusa u sadašnjem savezu. Doduše, pitanje je da li postoji interes i ko bi to odradio, ali jedno je sigurno. Svako ko se odazove biæe upisan zlatnim slovima u istoriju BiH i pokazalo bi se da je struka jaèa od kriminala.

 

Subota, Novembar 3, 2007


ImageNavikli smo svi na našeg kladionièara, jel'de?
Jedva doðosmo do njega.

Ka¾e da su ga poèeli opsjedati ostali kladionièari i tra¾iti njegovo struèno mišljenje. Ipak, uspio je pronaæi neke kladionice u kojima ga manje prepoznaju da bi se rahat i na miru kladio.

Ispunio on nekoliko tiketa i mi ga saèekasmo u jednom kafiæu radi razgovora. Ka¾e, da je za njega bh. liga izvor novaca – jebo rudnik dijamanata u Africi. Pogledasmo tiket, kad na svakom keèevi pored parova iz ”bh premijere”, a ispod ogromna svota ulo¾enih eura.

Poznato je da se ne mo¾e na jedan tiket odigrati više od jednog para iz ”bh premijere” pa je svakog para odigrao zajedno sa pobjedom B.Leverkuzena. Smije se onako šeretski, a mi sjebani kontamo kako je lud. Èuj apsurda, on stranac, a zna bolje o našem fudbalu nego mi sami.

“Pa dobro majstore što odigra keèeve na našu ligu, al' otkud si toliko siguran u pobjedu B.Leverkuzena?” – pitamo ga mi. Neæe da ka¾e. Insistiramo. Opet ništa. Ipak, na odlasku nam samo reèe:

“Tako je oèito, ali skontaæete veèeras ako budete gledali izvještaj iz Bundeslige.” Ne stigošmo ga pitati da li je siguran i za sve keèeve u našoj ligi, a kontamo da bi mo¾da takvo pitanje bilo bezobrazno i uvredljivo.

Uveèe smo se sjebali kada smo vidjeli kako je igrao B.Leverkuzen, ali još više kako je odigrao naš Sergej Barbarez. Zabio dva gola i još dva asistirao. Onda smo skontali. Pa da. Inat ljutog Hercegovca je proradio radi razno-raznog prozivanja iz domovine, ”veæ je u godinama”, ”na zalasku karijere” itd.. Naljutili su ga i onda je najebala Arminia, ni kriva ni du¾na.

Ne treba nama kapiten SERGEJ BARBAREZ. Jok, koji æe nam kurac. Imamo mi boljih igraèa tj. jebaèa. Jel'de selektore?

By the way: Kod nas u ligi opet sve keèevi – ništa novo. Opet kladionièar pogodio. Jebo sebe, jest pametan…

 

Nedjelja, Novembar 4, 2007.

ImageDošao naš kladionièar, daje tikete, a kasirka mu isplaæuje dobitke od juèe. Smije se, ali prièa kako je i zabrinut jer je èuo da javnost u BiH tra¾i smjenu fudbalskog saveza BiH. Ka¾e da bi mu to moglo upropastiti posao.

Ipak, nada se da æe se to odugovlaèiti ”kao sve što se odugovlaèi na Balkanu” i da æe on imati vremena da dovoljno zaradi. Zazvoni mu telefon, on se javi, i vidno iznerviran prepravi nešto na jednom od dva tiketa koje nakon toga uplati.

”Jel' neka dojava?” – pitamo mi. ”Ehh, ne smijem vam danas ništa odati. Doduše, opet se radi o vašoj ”ligi”. Ipak, ¾elim da i vi postanete eksperti, pa vam neæu pokazati šta sam tipovao. Samo æu vam reæi: ”sve se vraæa samo treba skontati kada” – oèigledno da nam je ovom zadnjom reèenicom ¾elio nešto poruèiti.

Jebi ga. Nismo znali da je fudbal tolika nauka. A kada je kvota na gosta 9,8 i kada taj gost pobijedi, onda nam je bilo jasno zašto je naš kladionièar imao smiješak na licu kada se pozdravljao sa nama…

 ostali èlanci