17. sedmica

 

21. – 27. april 2008. godine 

Ove sedmice nas je baš lijepo “razgalila” vijest da je FC Barcelona, španski i evropski fudbalski gigant, poslao zvaniènu ponudu francuskom Metzu, u kojoj po svaku cijenu ¾ele dovesti Pjaniæa. Nekako se ponosno osjeæa Bosanac i Hercegovac nakon ovakvih vijesti. Eh kako to lijepo zvuèi. Doduše, moramo sa rezervom uzeti sva nagaðanja o eventualnim transferima i slièno, jer Barca je vjerovatno samo jedan od mnogih koji su spremni da dovedu Miralema u svoje redove. Ali nema veze. On æe ako Bog da zaigrati, to je sada sigurno, u velikom klubu (klubovima).

 

 Image

Ipak,  da Bosanci i Hercegovci ne bi bili rahat, pobrinuli su se francuski mediji. Ma odmah su se raspisali o tome kako æe Pjaniæ  zaigrati za francusku nacionalnu selekciju…bla, bla, bla… Daæe mu oni francuski pasoš… bla, bla, bla…

U ovom sluèaju Francuzi su se ponašali kao svojedobno mediji i javnost u Srbiji, kada je bilo aktuelno pitanje da li æe Bojan Krkiæ da zaigra za “svoju” zemlju. Pokušavali su mu probuditi patriotizam, ali ih Bojan ne razumije, prosto zato što ne govori taj jezik, nego samo španski, i samo i jedino ¾eli da nastupa za svoju domovinu  – Španiju.

Ipak kod Miralema je totalno drugaèija situacija. On je od poèetka ¾elio zaigrati za svoju zelju. Svi se sjeæamo (ne)namjernih odugovlaèenja i problema oko dobijanja bh. dr¾avljanstva, ali je nakon pritiska javnosti, u kojoj je aktivno uèestvovao i BHF, konaèno donesena ta odluka i otklonjena svaka prepreka da Miralem zaigra za svoju zemlju. Ipak, dosta nas se zabrinulo izjavama francuskih novina, ali sreæa pa se javio Miralemov otac i porekao sve takve tvrdnje i ponovio Miralemovu odluku da zaigra za SVOJU ZEMLJU – Bosnu i Hercegovinu.

Nadamo se njegovom debiju u našem nacionalnom timu, i ¾elja nam je da zaigra u Barci. Ne sumnjamo da æe se sprijateljiti sa Bojanom Krkiæem i da æe ga nauèiti par bosanskih rijeèi, fraza, uzreèica itd., a za uzvrat æe mu Bojan pokazati sve ljepote svoje domovine – Španije.

 

Ostali èlanci