Nova sramota bh. sporta

ImageNova sramota za bh sport mada bi se politièari trebali da stide jer su oni krivi za nastalu situaciju odnosno ne briga institucija naše zemlje za sportiste koji predstavljau ovu zemlju puno bolje od njih. Ipak crveni se obraz naših šahista i šahistkinja koji nisu mogli da otputuju na Europsko prvenstvo u šahu u Grèkoj jer nisu imali novca za put i smještaj. Ovakav blam i sramota ne dešava nam se prvi put, mlada stolnoteniserka Belma Bušatliæ iz Bugojna na Europskom prvenstvu mladih u Slovaèkoj morala je da napusti takmièenje i pored toga što je izborila prolaz dalje jer naša ekipa nije imala potrebnih 500 eura da nastavi boravak u Slovaèkoj.

Meðutim prièi nije kraj, jer smo u meðunarodnim šahovskim okvirima dodatno osramoæeni. Naime, pošto smo bili prijavljeni, obje su se naše ekipe našle u bubnjevima prilikom ¾rijeba parova prvog kola pa su muškarci trebali igrati s Ukrajinom, a ¾ene s Grèkom.

Pošto se naše reprezentacije nisu pojavile u slu¾benom hotelu veèer pred poèetak Prvenstva, uslijedili su muèni telefonski pozivi iz Grèke od èelnih ljudi Europske šahovske unije da definitivno bude utvrðeno da li æe BiH nastupiti ili ne.

SportCentar.ba