NA© STAV

ImageOvim ¾elimo da se zahvalimo cijelokupnoj sportskoj javnosti koja je stala na našu stranu u ratu sa kriminalcima i neznalicama iz Nogometnog saveza, fudbalerima – potpisnicima pisma koji su rizikovali svoje karijere i reputacije, svim elektronskim i štampanim medijima i svim drugim novinarima dovoljno hrabrim da stanu na stranu istine!

Konaèna bitka nije dobijena, ipak odlaskom Pašaliæa i optu¾nicama protiv Kureša i Ušanoviæa, napravljen je veliki korak ka ozdravljenju BeHa fudbala na svim nivoima.

Èinjenica je da je Pašaliæ bio veliki dio problema ali isto smo tako svjesni da se u savezu jos uvijek nalazi mnoštvo miševa spremnih da prodaju rodjenu majku da bi zadr¾ali svoje pozicije i da bi zaštitili interese svojih provincijskih klubova. Dok sve i zadnjeg takvog ne istrjebimo iz našeg nogometa, stati neæemo! Volju imamo, kapacitet imamo, ono za sta ¾ivimo vam nedamo!

Dok na odgovarajuæim pozicijama ne budu ljudi koji su cijeli ¾ivot u fudbalu, nogometni znalci poput Had¾ibegiæa, Ba¾darevica, Boliæa, Barbareza, Halilhod¾iæa, nema povlaèenja niti predaje!

Saèekacemo dok se ne izaberu novi selektori i novi direktor svih reprezentacija BiH prije nego što donesemo konaènu odluku oko našeg povratka na tribine. Jedno je sigurno, neæemo dozvoliti da se fudbalska reputacija Bosne i Hercegovine sro¾ava jos ni¾e i, ako bude trebalo, poduzeæemo sve dozvoljene i nedozvoljene mjere da zaustavimo ovaj pad i bruku!

U NS-u je hladno, u NS-u je -2…

Navijaèka armija svih reprezentacija Bosne i Hercegovine,

BHFanaticos