Djeca-Djeci & BHFanaticos: Građevinski materijal za 22 poplavljene kuće u Općini Maglaj

Uz nesebično zalaganje pojedinaca, Djeca-Djeci u saradnji sa BHFANATICOS obišla je sljedeća područja koja pripadaju Općini Maglaj: Jelovac, Bijela Ploča, Poljice, Omerdino Polje.

Situacija na terenu bila je zastrašujuća, a predstavnici BHFANATICOS-a donijeli su spisak sa velikim brojem oštećenih kuća, uglavnom na dva ili više spratova.  

Svaka kuća direktno pogođena poplavama u potrebi je od totalne ili djelimične obnove, počevši od vrata, prozora, pločica i ostalog.

Prilikom obilaska terena i razgovora sa vlasnicima, izražena je želja od istih da sami obave posao uz obezbjeđen građevinski materijal. Obilazak terena završen je sa sastavljanjem spiska pogođenih porodica, a na konačnom spisku koji je dostavljen našlo se vise od 22 porodice.

Sa obzirom na to da ova područja do sada nisu dobila bilo kakvu finansijsku pomoć , izašli smo njima u susret i nabavili smo navedeni materijal, a rezultate mozete vidjeti sami.

Za vašu informaciju, ovo je ujedno i sesta akcija organizovana nakon majskih poplava i nepogoda u Bosni i Hercegovini.

TOTALNA VRIJEDNOST NOVČANIH SREDSTAVA KOJE SU DJECA-DJECI i BHF UPUTILI U DOMOVINU DO SADA JE NEVJEROVATNIH  278.000 SEK.

Ostatak novčanih sredstava planiramo iskoristiti na sličan način, više informacija o tome slijedi uskoro.

Ovaj rezultat je ostvaren zahvaljujući vama svima – VELIKO HVALA!

PoplavljeneKuceMaglaj1

MaterijalKuceMaglaj3

MaterijalKuceMaglaj2

MaterijalKuceMaglaj1

Djeca-Djeci