Naprijed BiH!


Pridružite nam se u akciji Naprijed BiH!
Sve detaljne informacije u vezi ovog projekta možete naći na štandu – INFO BHF, u utorak 11. oktobra 2011 od 14 sati (na trgu Porte de Pantin (Parc de la Villette) ispred Cafe De la Musique).
BHFPress