SAVEZ PRONAŠAO NAČIN KAKO DA NAMIRI NOVAC KOJI JE PRONEVJERIO MUNIB-ALKOHOLIČAR

ImageSvjedoci smo jednog istorijskog sudskog procesa u kojem se treba dokazati ono što i svi odavno znaju tj. da je  Munib alfa i omega za pranje para iz kase fudbalskog saveza BiH. Èika Munib sa svojim vjernim prijateljem Kurešom olakšao je kasu Saveza (èitaj:oprao, utajio -UKRAO) za 2,5 miliona KM. Ova cifra je sigurno i veæa i nadamo se da æe sudstvo i tu¾ilaštvo istisnki raditi u interesu gradjana BiH i pronaæi još mnogo kriminalnih djela koje je poèinio ovaj “talentovani” kadar iz saveza. Obzirom da sada fale pare da bi se podmirile švalerancije, putovanja, kurvaluci po koje kakvim sumnjivim restoranima, d¾eparci za djecu, i supruge itd, odluèili se savezovi “pilièari” da taj novac nekako namaknu iz kasa premijer ligaša.Tako daæe Vele¾ morati u roku od 15 dana da na raèun saveza uplati (6000 KM), ®eljo (3000KM), Zrinjski (1000 KM), Èelik (2500 KM), Travnik (2000 KM), Borac (2000 KM) i Sarajevo (3000 KM).

 

BHF Press