Naša budućnost je u Fudbalskom Savezu BiH!

Nije ugodno èelnicima Fudbalskog Saveza RS Miletu Kovaèeviæu i Rodoljubu Petkoviæu

 Image

Nije ugodno èelnicima Fudbalskog Saveza RS Miletu Kovaèeviæu i Rodoljubu Petkoviæu. U jednom dijelu javnosti tretiraju ih «grobarima bh. fudbala», makar je kristalno jasno da su predstavnici iz FSRS spasili NSBiH suspenzije još prije èetiri godine.

Podsjeæanja radi, kada se cijela javnost okrenula protiv NSBiH, u ¾elji da se bojkotira utakmica dr¾avne reprezentacije sa Azerbejd¾anom, iz Banjaluke su nalo¾ili igraèima i trenerima da odrade meè u Zenici i spase NSBiH od suspenzije. Kovaèeviæ i Petkoviæ su «uprskali» i kada su organizirali skupštinu «krovnog» Saveza u Banskim dvorima, kada niko od èelnika Saveza nije smio pomoliti glavu u javnost.

– Nismo mi koènièari, veæ faktor stabilnosti. Naša je buduænost u Fudbalskom Savezu BiH. Igrat æe se fudbal i nakon 31. marta. Sve æe se riješiti na zadovoljstvo svih. Da smo ¾eljeli nešto opstruirati mogli smo u srijedu napustiti sastanak Izvršnog odbora. Tada bi se gosti iz UEFA -e i FIFA -e vratili osramoæeni, jer su naše federalne kolege bile neugodne iznenaðene zato što kao predsjednik FSRS i tu¾ilac Saveza nisam mogao govoriti. Naš je stav poznat svima. Problem bh. fudbala nije u Banjaluci – izjavio je Mile Kovaèeviæ.

 

(SAN)