Koliko nas košta troglava aždaha?

Savezi u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani dobili su po pola miliona eura za Hat-trick projekat, a isti novac namjenjen za naš Savez blokiran je dok se ne provedu statutarne reforme

Image

Neusvajanje Statuta N/FS BiH, odnosno njegovo neusklaðivanje sa statutima Svjetske i Evropske fudbalske federacije (FIFA i UEFA) veæ se reflektuje na finansijsku situaciju u Nogometnom / Fudbalskom savezu BiH.

Kao što je poznato, problem je oko ukidanja Predsjedništva N/FS BiH i imenovanje jednog predsjednika. Ostanak popularno zvane «troglave a¾dahe» i «jahanje» Sulejmana Èolakoviæa, Bogdana Èeke i Ilje Dominkoviæa udobnim foteljama u bh. kuæi fudbala moglo bi nas koštati i suspenzije. Meðutim, prije najradikalnije mjere, iz Ciriha i Nyona polako «zavræu pipu» i, za sada, nas ka¾njavaju «samo» finansijski.

Kako saznaje SCsport.ba upravo zbog neprovoðenja statutarnih reformi naš Savez ostao je kratak za 500. 000 eura koje su dobile Srbija, Hrvatska i Slovenija i to za projekat «hat trick».

I ne samo pola miliona eura. Saznajemo da su naši, nezamjenjivi, fudbalski vlastrodršci dobili ultimatum da æe ostati bez dodatnih 400. 000 eura ukoliko do decembra ne usvoje reforme. Gospodo, svak Vam èast! Vi ste nam najva¾niji!

 

ÈOLAKOVIÆ: Nismo prioritet jer smo u buli

Naravno, ako ne proðe Statut i ako ne bude Saveza neæemo ni dobiti novac. Ali, mi radimo sve da do toga ne doðe. Naš cilj je da izbjegnemo sankcije i da Savez ne bude ka¾njen, ka¾e Èolakoviæ

 

Sulejman Èolakoviæ, predsjedavajuæi Predsjedništva N/FS BiH u razgovoru za SCsport.ba potvrdio je da N/FS BiH nije dobio novac za program Hat-trick, ali je naglasio da æe pomenuti novac biti isplaæen do kraja godine.

“Zaista nemam komentar na to da smo u nekoj kazni. Pa, pola Evrope nije dobilo novac za hat-trick program. Do kraja godine æemo sve dobiti. Normalno je da nas UEFA neæe staviti u prioritet jer smo u buli u kakvoj jesmo. Ali, uvjeravam vas da æemo dobiti taj novac”, tvrdi Èolakoviæ.

Ono što je Èolakoviæu normalno, veæini normalnih sportskih radnika nije normalno…

“Naravno, ako ne proðe Statut i ako ne bude Saveza neæemo ni dobiti novac. Ali, mi radimo sve da do toga ne doðe. Naš cilj je da izbjegnemo sankcije i da Savez ne bude ka¾njen. Od poèetka sam bio za jednog predsjednika, ali moj glas nije odluèujuæi. Specifiènost naše situacije iznijeli smo Michelu Platiniju i dobili smo bonus. Isto æemo reæi i na sastanku sa Seppom Blatterom. Radimo i dan i noæ na prevazila¾enju problema i nadam se da æemo na kraju uspjeti”, naglasio je Èolakoviæ.

Delegacija N/FS BiH u sastavu Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko, Iljo Dominkoviæ (èlanovi troèlanog Predsjedništva) i Jasmin Bakoviæ (generalni sekretar) na sastanak sa Blatterom putovat æe 29. septembra, a sastanak je zakazan za 30. septembar.

 

(SCsport)