FIFA i UEFA ponovile: Bez statuta nema NSBiH

Susret s Blaterom bio mnogo više od kurtoaznog

Image Image

Dan po povratku iz Ciriha predsjednik Nogometnog saveza BiH Sulejman Èolakoviæ govorio je o utiscima sa sastanaka s predstavnicima FIFA-e i UEFA-e. Prvo je ¾elio skrenuti pa¾nju na sastanak s predsjednikom FIFA-e Sepom Blaterom (Sepp Blatter), koji su iz ureda za medije Svjetske nogometne federacije okarakterizirali kao "kurtoaznu posjetu" delegacije NSBiH.

Nema druge opcije

– Nije bilo kurtoazno nego srdaèno. Blater je iz aviona kojim se vratio iz Kolumbije, prvo došao kod nas. Bilo je, zaista, mnogo više od kurtoaznog – ¾elio je da pojasni Èolakoviæ.

U Cirihu je bilo sve po starom. Ponovo je jasno naznaèeno da su neophodne izmjene i dopune Statuta NSBiH, kojima se ukida troèlano Predsjedništvo i postavlja funkcija jednog predsjednika.

Na naše pitanje kada æe se to desiti i razmišlja li se o sazivanju Skupštine, Èolakoviæ je povisio ton.

– Tek smo se vratili iz Ciriha i kako bismo mogli odmah sazvati Skupštinu. Treba stvoriti ambijent da se sazove Skupština. Neka prvo proðu ovi opæi izbori.

To moramo napraviti, jer ako se ne usvoji, normalno je da æe nas suspendirati. Nema druge opcije – ka¾e prvi èovjek NSBiH.

Spasioci iz FS RS

Ponovio je Èolakoviæ da je on optimista i da se nada kako æe statut biti usvojen. A novost su pohvale partnerima iz Fudbalskog saveza Republike Srpske. I dok ih je nedavno optu¾ivao za rušenje, sada ih je proglasio spasiocima.

– Treba se nadati da niko neæe rušiti ovu instituciju. Moramo doæi do koncenzusa i nadam se da hoæemo. FS RS je u nekoliko navrata spasio Savez i zašto sada ne vjerovati da neæemo naæi zajednièki jezik.

Mora se znati da, ako ne usvojimo statut, neæe biti Saveza. To moramo uraditi po svaku cijenu – ponovio je Èolakoviæ.

 

 

FIFA i UEFA u oktobru odluèuju o suspenziji

Kurtoazna posjeta Sepu Blateru. Zadaæa se mora uraditi

 

Mjesecima pompezno najavljivani susret delegacije Nogometnog saveza BiH s predsjednikom Svjetske nogometne federacije Sepom Blaterom (Sepp Blatter) umalo je propao, jer se prvi èovjek svjetske nogometne asocijacije vraæao iz posjete Kolumbiji.

Tokom dana vladala je nedoumica da li su se Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko, Iljo Dominkoviæ i Jasmin Bakoviæ uopæe susreli s Blaterom s obzirom na to da smo poslije 9 sati, za kada je sastanak bio najavljen, iz FIFA-inog ureda za medije dobili informaciju da se predsjednik nalazi u Kolumbiji. Naknadno nam je, meðutim, potvrðeno da je delegacija NSBiH poslije podne kod Blatera bila u "kurtoaznoj posjeti".

Rok za popravni

– Gospodin Blater primio nas je odmah po povratku iz Kolumbije i s njim smo ostali 45 minuta – prenio nam je Dominkoviæ.

Umjesto s Blaterom, èelnici NSBiH razgovarali su juèer ujutro s predstavnicima FIFA-e D¾efrijem Tompsonom (Geoffrey Thompson), ®eromom Valkeom (Jerome Valcke), Tijerijem Re¾enasom (Thiery Regenass) i Evom Paskije (Eva Pasquier), odnosno s du¾nosnicima UEFA-e Alanom Hansenom, Marselom Bencom (Marcel Benz) i Patrikom Simonom (Patrick Simon).

– Imali smo rok za popravni do 2. oktobra, do kada smo trebali usvojiti izmjene i dopune Statuta. To nismo uradili. Na sastanku smo analizirali zašto je do svega ovoga došlo i šta nam je èiniti dalje. Zadaæa nam je ostala ista – izmjene Statuta, koje od nas tra¾e FIFA i UEFA, moramo usvojiti – govori Dominkoviæ.

I na ovom sastanku èelnicima NSBiH ponovljeno je da æe odluka o sudbini Saveza biti rješavana na sastancima izvršnih odbora FIFA-e i UEFA-e.

Ni rijeèi

– Izvršni odbor UEFA-e sastaje se 4. oktobra, a FIFA-in 28. ovog mjeseca. Niko od prisutnih na sastanku nije ¾elio prejudicirati odluku izvršnih komiteta. O eventualnoj suspenziji ništa nismo mogli saznati. Nijedan èlan delegacije FIFA-e i UEFA-e o tom pitanju nije ¾elio reæi ni rijeè. Šta god da se desi, mi izmjene Statuta moramo usvojiti – ka¾e Dominkoviæ.

Podsjeæamo, nacrt statuta koji su napravile meðunarodne asocijacije ukida troèlano Predsjedništvo NSBiH i predviða izbor samo jednog predsjednika. Ovakav nacrt delegati Skupštine NSBiH u julu nisu usvojili pa su FIFA i UEFA zaprijetile suspenzijom i izbacivanjem reprezentacije i bh. klubova iz svojih takmièenja.

Bez novosti o deblokadi sredstava

Delegacija NSBiH pokušala je na sastanku isposlovati deblokadu sredstava namijenjenih gradnji reprezentativnog centra u Zenici te novca namijenjenog omladinskom nogometu i projektu "Grassroots".

– Ukazali smo na taj problem i reèeno nam je da æe se kod nadle¾nih slu¾bi prouèiti zašto ova sredstva nisu aktivna. Nadamo se da æemo u što skorijem roku moæi koristiti ova sredstva – ka¾e Dominkoviæ.

 

(Avaz)