N/FS BiH spašen od bankrota, za sada…

Odreðeni dio novca, oko 1,2 miliona KM vraæem je Bobar banci koja je nedavno kreditirala N/FS BiH sa milion KM, kako bi tada spasila Savez od bankrota

 Image

Nogometni / Fudbalski savez Bosne i Hercegovine spašen je od bankrota, bar za sada! U bh. kuæi fudbala s nestrpljenjem su isèekivali utakmicu protiv Francuske, nakon koje su u, veæ odavno ispra¾njenu, kasu inkasirali od Sport FIVE-a inkasirali 1,6 miliona eura.

Kao što je poznato N/FS BiH ima ugovor sa marketinškom agencijom Sport FIVE koja je za ugovor o TV pravima za meè sa Francuzima trebala platiti 1,8 miliona eura. Meðutim, N/FS BiH imao je odreðenih dugovanja prema pomenutoj agenciji (akontacija), pa je našem Savezu uplaæeno milion, šesto hiljada i 40 eura.

Odreðeni dio novca, oko 1,2 miliona KM vraæem je Bobar banci koja je nedavno kreditirala N/FS BiH sa milion KM, kako bi tada spasila Savez od bankrota. Ostatak æe biti iskorišten za vraæanje dugova Saveza.

Kako saznaje SCsport.ba postojala je moguænost da Sport FIVE našem Savezu uplati samo polovinu novca, oko 800. 000 eura, a da polovinu deponuje, te saèeka ishod spora u „sluèaja Kentaro“, kako bi izmirili dugove prema Kentaru. Kao što je poznato u toku je spor sa ovom agencijom koja takoðer ima potpisan ugovor o TV pravima sa našim Savezom. Ipak, na kraju je na raèun N/FS BiH uplaæen kompletan iznos, a u našem Savezu tvrde da bi u suprotnom raskinuli ugovor sa Sport FIVE.

 

(SCsport)