Hoćemo li sutra u Kosmosu izabrati suspenziju?

UEFA: Nikakve izbore koji se uskoro spremaju u NS BiH neæemo priznati ukoliko se prije toga ne usvoji novi Statut NS BiH

Image

Michel Platini predsjednik UEFA, Geoffrey Thompson drugi potpredsjednik UEFA, Gianni Infantino generalni sekretar UEFA i Teodore Todoridis direktor Odjela za nacionalne asocijacije UEFA doèekat æe èlanove Predsjedništva NS BiH Sulejmana Èolakoviæa, Ilju Dominkoviæa, Bogdana Èeku, te Jasmina Bakoviæa generalnog sekretara NS BiH u nedjelju u Atini. Sastanak æe biti uprilièen u hotelu Westin u 14 sati, u sobi znakovitog imena, Kosmos.

Tema sutrašnjih razgovora u glavnom gradu Grèke bit æe Statut NS BiH. Predstavnici UEFA od naše delegacije, kako doznajemo, zahtjevat æe izrièito jednu stvar, a to je jedan predsjednik NS BiH, a ne troèlano Predsjedništvo kao što je do sada bio sluèaj.

Èelnici UEFA æe od nas tra¾iti da naša nogometna asocijacija bude kao preostalih 207 èlanica FIFA u Svijetu, a to je jedan Savez – jedan predsjednik.

“Izvjesno je da æe èelnici UEFA u Atini biti izrièiti u jednom, a to je zahtjev da Nogometni savez BiH ubuduæe ima samo jednog predsjednika. Što se mene tièe, ja sam to spreman podr¾ati, svjedeno je ko æe to biti, to ne mora biti Bošnjak, mo¾e i Srbin ili Hrvat”, kazao je za SCsport.ba Sulejman Èolakoviæ, predsjednik NS BiH.

Što se tièe eventualnih posljedica u sluèaju da ponovo odbijemo zahtjeve UEFA, Èolakoviæ je kazao:

“Onda je skoro sigurno da nam krajem oktobra slijedi suspenzija”.

Ono što svakako treba spomenuti jeste èinjenica da su iz UEFA u slu¾benin prepiskama sa NS BiH bili prilièno jasni u još jednom svom stavu. A to je da nikakvi izbori koji se uskoro spremaju u NS BiH neæe biti priznati ukoliko se prije toga ne usvoji novi Statut NS BiH.

Sve æe biti mnogo jasnije krajem oktobra mjeseca. Naime, do tada bi trebala ponovo biti sazvana Skupština NS BiH. Nakon te Skupštine i shodno njenim rezultatima krajem oktobra na sjednici Izvršnog odbora FIFA bit æe poznata sudbina bh. fudbala.

(SCsport)