Nihad Imamović mora reći: "Dosta!"


Reprezentacija koju smo nekada doèekivali u èetiri sata, spala je na to da protiv nje koš-razliku nabijaju Maðarska, Ukrajina, Makedonija…

 Image

Zamislite sportski savez koji pet sati prije poèetka utakmice nema novca za sudijske takse pa njegovi uposlenici, koji, uzgred, deset mjeseci nisu primili plaæu, meðusobno sakupljaju pare (pribli¾no 7.000 maraka) kako utakmica ne bi propala, a reprezentacija izgubila slu¾benim rezultatom!

Zamislite savez kojem dr¾ava (Vijeæe ministara BiH) od potrebnih 472.000 maraka za èetiri reprezentativne selekcije galantno pokloni èitavih 40.000 KM, a jedan federalni ministar obeæa, a dan prije putovanja zaboravi, da æe njegovo ministarstvo pokriti troškove èarter-leta u Makedoniju pa se opet pose¾e u privatne d¾epove ne bi li se spasili blama¾e!

Odustali i navijaèi

Zamislite savez èiji selektor nema potrebe da ide gledati finale domaæeg prvenstva, jer je vjerovatnije da æe kandidata za reprezentaciju BiH pronaæi na Aljasci nego u dva kluba (Široki i Igokea), u kojima od 20 vodeæih igraèa nijedan nema bh. sportsko dr¾avljanstvo!

Ako ste sve ovo zamislili pa prihvatili da je u realnosti zaista negdje i moguæe, mo¾emo samo reæi: Dobrodošli u Košarkaški savez Bosne i Hercegovine!

Kada još dodamo da mnogi igraèi veæ godinama uredno eskiviraju reprezentativni dres bez ikakvih sankcija, je li potrebno objašnjavati zašto je naša muška selekcija treæi put zaredom propala u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo?

Košarkaška reprezentacija, nekada perjanica bh. sporta, koju smo znali doèekivati u èetiri sata ujutro (legendarne pobjede nad Litvanijom i Hrvatskom, šest nastupa na EP-u), danas je spala na to da tribine zjape prazne, a protiv nje koš-razliku nabijaju Maðarska, Ukrajina, Makedonija…

Gdje je kraj agoniji, postoji li svjetlo na kraju tunela? Spasa ima, ali samo pod uvjetom da najodgovorniji èovjek, predsjednik Košarkaškog saveza BiH Nihad Imamoviæ, uèini ono što je trebao odavno uèiniti – da lupi šakom o sto i ka¾e: "Dosta!"

Dra¾e druge selekcije

Dosta je Upravnog odbora KSBiH u kojem vlada klubaštvo, u kojem sjede ljudi kojima su bli¾e susjedne i ine selekcije nego njihova vlastita (dvojica sinova jednog èlana UO igraju za Hrvatsku), u kojem se tek za dvojicu (Imamoviæ i Mirsad Ðonlagiæ) mo¾e potvrditi da im je stalo do reprezentacije BiH i u kojem je bitnije ko æe suditi finale plej-ofa i koga gurati u NLB ligu nego hoæe li biti novca za reprezentativne akcije.

Dosta je stupidnog pravila prema kojem igraèi iz Srbije i Hrvatske nemaju status stranaca u BiH, što direktno potkopava temelje bh. košarke i uništava ionako skromnu igraèku produkciju (ako su bh. igraèi u ovim dr¾avama stranci, zašto bi kod nas bilo drugaèije?)!

Ne treba ¾ivjeti u iluzijama pa oèekivati da pojedini èlanovi Upravnog odbora neæe i dalje napuštati sjednice baš pred raspravu o reprezentaciji niti da æe još neko, poput Imamoviæa, posezati u d¾ep da bi spasio kvalifikacije (šta mislite, èijim je novcem bh. tim letio u Ukrajinu i Makedoniju?), ali æe nam biti jasno zašto nas nema nigdje. Ako je to ikakva utjeha…

 

Licemjerne vlasti

Bosanski Novi bio je sjajan domaæin ¾enskoj reprezentaciji BiH, Bijeljina i Foèa juniorima, Cazin juniorkama… Bh. košarku izdala je jedino njena prijestonica. Kako drugaèije protumaèiti potez sarajevskih opæina koje su uredno ignorirale molbu rukovodstva reprezentacije za pomoæ, a gradske vlasti ga pogurale s èitavih 1.000 maraka?


Selektor nije kriv

Ako je Sabit Had¾iæ èudotvorac (a nije), onda i snosi odgovonost za krah u kvalifikacijama. No, mo¾da prvi put otkad je bh. reprezentacije mirne duše mo¾emo ustvrditi da je selektor najmanji krivac.

Stigao je mjesec i po prije kvalifikacija, planirao jedan, a dobio sa svim drugi tim, a kvalifikacije, zbog povreda, završio s, praktièno, treæom postavom.

Od igraèkog kadra, makar i oslabljenog, jesmo oèekivali više. Niko ne mo¾e reæi da su baš toliko slabi kao što sugeriraju rezultati, ali kako nam reèe jedan zvaniènik Saveza, “kad vide da niko drugi to ne radi, zašto bi oni riskirali povrede i išli glavom kroz zid”.


Zašto nema asova?

U Upravnom odboru KS BiH, pored Imamoviæa i Ðonlagiæa, sjede još Zoran Tegeltija i Miro Gugiæ (potpredsjednici) te Mensur Mulaliæ, Miroslav Ramljak, Darinko Mihaljeviæ, Dragan Despotoviæ i Miodrag Šakotiæ.

Uz du¾no poštovanje veæina ovih imena èak i boljim poznavaocima košarke na našim prostorima ne znaèi mnogo. Za razliku od njih, brojni dokazani asovi bh. košarke (Samir Avdiæ, Gordan Firiæ, Razija Mujanoviæ…) ne mogu ni priæi niti ih ko zove u KSBiH.


Majstorica u Litvaniji

Iz tri kvalifikacione grupe na završnicu Europskog prvenstva u Litvaniji (3.-18. septembar) prošli su Crna Gora, Velika Britanija, Makedonija, Beligija i Izrael. Na osnovu ranijih rezultata direktno su se plasirali Španija, Srbija, Grèka, Slovenija, Francuska, Hrvatska, Njemaèka, Litvanija, Rusija i Turska.

Najavljeno je da æe preostalih deset reprezentacija iz kvalifikacija (uz našu to su Italija, Latvija, Finska, Ukrajina,Maðarska, Gruzija, Bugarska, Poljska i Portugal) iduæe godine u bara¾u razigravati za poslijednjeg uèesnika EP-a. Planirano je da ekipe budu podjeljene u dvije grupe èiji bi pobjednici igrali jednu finalnu utakmicu u Litvaniji. Ovu odluku Europska košarkaška federacija (FIBA Europe) trebala bi potvrditi 4. septembra.

 

(BHF PRESS/Avaz)