Bh. nade ne mogu na SP u ful kontaktu

Od 30 firmi, odgovor poslala samo jedna, i to negativan

 Image

Paradoks zbog nebrige o mladima u Bosni i Hercegovini mo¾e se ogledati i u borbi dvojice trenera Jasmina Pašoviæa i Ujkana Todiæa te roditelja koji su okupljeni oko Kik-boks kluba Golden fajters s Ilid¾e da mladim èlanovima omoguæe nastup na Svjetskom prvenstvu.

Odlièni rezultati èlanova ovog kluba nisu dovoljni da im se da prilika da se okušaju s vršnjacima iz cijelog svijeta. Njih èetvero trebalo bi nastupiti na SP-u u ful kontaktu i lou kiku, koje se odr¾ava od 19. do 26. septembra u Beogradu, ali problem predstavlja novac.

Za smještaj, kotizaciju i opremu potrebno je nešto više od 300 eura po takmièaru, ali taj novac Ema Teskered¾iæ (16), Adna Stamboliæ (16), Mustafa Teskered¾iæ (18) i Haris Paliæ (17), sve odreda juniorski prvaci BiH, jednostavno, nemaju. Kako nam ka¾u njihovi treneri, mnogima su se obraæali, ali odziva nema.

– Poslali smo molbe na adrese 30 jakih bh. firmi. Samo smo iz jedne dobili odgovor, i to negativan. Troškovi su minimalni, nadle¾ni bi trebali shvatiti da ova djeca zaslu¾uju priliku. Niko tu ne ¾eli nikakvu korist za sebe, jer je lako provjeriti na šta bi išao svaki euro – ka¾e Pašoviæ.

Ema i Adna su jedine dvije takmièarke u ovom sportu iz Kantona Sarajevo pa zbog toga još više èudi èinjenica da niko ne reagira na pozive da odu na SP.

S druge strane, Todiæ ka¾e da su brat i sestra Teskered¾iæ djeca samohrane majke i nisu u moguænosti da plaæaju ni èlanarinu klubu, a kamoli da snose troškove nastupa u Srbiji.

(Avaz)