Kad slava udari u glavu ili kad igrač glumi selektora

U Bosni i Hercegovini ¾ivi skoro èetiri miliona selektora. Svi su struèni, pametni i sa jasnom vizijom. Svi imaju prava rješenja i zbog toga je baš teško biti pravi selektor. Nije jednostavno biti Safet Sušiæ. Svi su pametni, svi znaju ko treba da igra, a taktiku imaju u malom prstu.
 
Image

Sve je to normalno, tako je valjda u svakoj zemlji na svijetu gdje se voli magièna igra èiji je cilj probaciti loptu izmeðu dva direka  jednake visine. Ali, kad jedan od najboljih igraèa reprezentacije poène da izigrava selektora, e to je veæ problem. Veliki problem, koji nešto govori.

 

Elem, Edin D¾eko je prije nekoliko dana kroz novine preporuèio jednog igraèa Safetu Sušiæu. Jer, selektoru, odnosno reprezentaciji, treba lijevi bek. Oèajni Pape samo što nije objavio konkurs u dnevnim novinama. I na press konferenciji nakon utakmice sa Katarom zavapio je: naðite mi lijevog beka, pa æete vidjeti šta mogu. Ali, ovo je Sušiæ rekao novinarima, a ne igraèima. Vjerovatno je D¾eko pogrešno shvatio poruku.

 

Tako je mladi Edin odluèio da agitira za svog prijatelja Amira Spahiæa , nogometaša Slaska iz Wroclawa, bivšeg igraèa ®eljeznièara i Torpeda iz Moskve. Naizgled lijepa gesta, ali avaj… Njih dvojica su u biti dobri prijatelji; Edin i Amir su nerazdvojni za vrijeme odmora u Sarajevu, a èesto posjeæuju jedan drugoga u Njemaèkoj, odnosno Poljskoj. I jasno je da je prijateljska linija zaslu¾na da D¾eko preporuèi selektoru Spahiæa kao novog lijevog beka.

 

Meðutim, pitanje je da li je Edin preporuèio Amira selektoru jer je dobar igraè, ili mu nedostaje jaran s kojim æe zatvarati sarajevske kafane i s kojim æe bijesnim automobilima juriti kroz crveno. Što zna cijelo Sarajevo. Da li je Spahiæ pravo rješenje za lijevi bok jer to D¾eko iskreno misli ili je to pokušaj da se ojaèa klan u reprezentaciji koji je svoje korjene dobrano pustio u vrijeme mandata Æire Bla¾eviæa.

 

Taj klan se razvija, stekao je respekt meðu ostalim igraèima i svi zaziru od njega. Taj klan se ¾eli nametnuti i Sušiæu, vršeæi pritisak na njega ko bi trebao igrati u reprezentaciji. D¾eko je prije to radio u rukavicama. A sada to èini bez ikakvog ustruèavanja. Toliko drsko da je i preko novina odluèio da izrazi svoje viðenje kadrovskih rješenja u nacionalnoj selekciji.

 

Interesantno je da D¾eko nije Sušiæu predlo¾io, primjerice, Samira Merziæa , pomalo zaboravljenog lijevog beka, s kojim je Edin dijelio dobro i zlo u prvim mjesecima boravka u Èeškoj. Jeli su iz istog tanjira, spavali u istom stanu, trenirali zajedno, jedan drugog hrabrili i bodrili… Kad je postao planetarna zvijezda zaboravio je Merziæa. Šteta! Ili, zašto D¾eko ne predlo¾io Sušiæu kvalitetne igraèe kakvi su Admir Ljevakoviæ i Aidin Mahmutoviæ iz Teplica. Odlièno ih poznaje. Zna da ih vodi njegov trener Jiri Plisek. Zna, i to vrlo dobro, da su Mahmutoviæ i Ljevakoviæ igraèi njegovog (D¾ekinog) menad¾era Irfana Red¾epagiæa. Zbog korektnosti prema svom menad¾eru koji ga je izvukao iz blata i dao mu hljeb u ruke. Ne, D¾eki treba jaran za sarajevske klubove i kafane.

 

Nema sumnje da se D¾eko posljednjih godinu dana promjenio. Nije to više deèko s kojim se mo¾e razgovarati. Znaju to novinari, znaju navijaèi, znaju saigraèi i treneri. D¾eko je sada mister 40 miliona eura. S njim se teško komunicira, on se više ne javlja na telefon, novinare škartira, iako je do prije godinu dana uvijek bio na dispoziciji. I radovao se kad bi objavili tekst o njemu, trèao da da izjavu…

 

Zaboravio je D¾eko da je vijek nogometaša kratak. I prije nego što se okrene oko sebe, veæ je kraj karijere. Vremena se mijenjaju… Za nekoliko godina æe hodati svojim rodnim gradom, a da niko na njega neæe obraæati pa¾nju. Prije njega su velike zvijezde bh. selekcije bili Baljiæ, Barbarez, Boliæ, Konjiæ… Sada su obièni smrtnici, ljudi koji ¾ive normalan ¾ivot.

 

Edin je zaboravio da grad Sarajevo nikada nije imao zvijezde. Zaboravio je da se u šeheru nije padalo na koljena ni jednom Mirzi Delibašiæu, ni Safetu Sušiæu, ni Ivici Osimu, koji su, by the way, ljudske i sportske gromade za sve vremena. Za razliku od tamo nekog dijamanta. Što prije dragi D¾eko shvatiš koliko je loše parati nosom nebo, to æe biti bolje za tvoju karijeru i za tvoj status u društvu koje te okru¾uje.

 

(Sportin.ba)