Sa BHF Foruma: ''Lopta je u vašem posjedu"

Image Nemaš šta da razmišljaš Pape. Vi ste jedini koji mogu ovu situaciju da odlede. Nemojte samo da to bude protokolarno, veæ se i zaiste oglasite. Lijepo si rekao veæ. Ti se pripremaš za Katar, a ne znaš šta æe ti buduænost donijeti. I nemoj samo govoriti da si nemoæan, da ste nemoæni. Koordinirajte akciju sa svima iz domaæe lige i zajedno to uradite. Na ¾alost, postao si selektor u najgorem trenutku i znam da je ovo nauèna fantastika u miljeu u kojem se naš nogomet nalazi, ali ako ne uèinite vi iz esnafa nešto na ovom polju, naæi æete se svi na smetljištu. One koji sa vama neæe, javno proka¾ite. Nema ko nije pokušavao da vas spasi i ranije. Više je nego trenutak pet do dvanaest da se sami spasite. Nemate šta izgubiti, osim èinjenice da budete sauèesnici potopa.
I imenujte svakog, imenom i prezimenom ko vas koèi i smeta vam. Nema više fraza tipa: "Prepoznaæe se oni".
Nadam se da æeš smoæi snage sa svojim igraèima i kolegama iz struke da pokreneš sanaciju u NSBiH. Ukoliko nisi svjestan da su Blatterova Fifa i Platinijeva Uefa takoðer sauèesnici u ovoj situaciji, a ti onda izaði javno i reci narodu šta ti je na srcu. Izaði javno sa svojim igraèima i kolegama i spasite sebe od poni¾enja i sramote. Više nego ikad je "lopta u vašem posjedu".

 

BHF Forum